หลี่ตงหลิง
Romance Lover
หลี่ตงหลิง
Romance Lover
หลิงหลาน
รักมากก็ฝังใจมาก หลี่ตงหลิง ต้องเลี้ยงดูลูกฝาแฝดเพียงลำพังมานานหลายปี ดื้อเพ่งไม่ยอมแต่งงานใหม่เพราะยังรอ มู่อิ่น หวนคืนกลับมา คิดไม่ถึงว่าการเดินทางครั้งนี้เขาจะพบภรรยาที่กลายสภาพเป็นผักใกล้ตาย
  • 20 ตอน
  • 534
นิยายโดย
  • 57 คนติดตาม
บทนำ

หลี่ตงหลิง

ผู้เขียน หลิงหลาน (铃兰)

นิยายในชุดเดียวกัน

หลี่ตงเจี๋ย

หลี่ตงเฝิง

จูปาเจี้ย สามีผู้น่ารัก

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่1) พ.ศ.2537

และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2558

(ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในทุกกรณี นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้เขียน)

นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมติ เกิดจากจินตนาการของนักเขียนเท่านั้น