เหนือฟ้าดาราข้าเป็นหนึ่ง!
Action-กำลังภายใน
เหนือฟ้าดาราข้าเป็นหนึ่ง!
Action-กำลังภายใน
payuhmon
เสวียนเทียนชิง บุตรชายคนเล็กของตระกูลอันดับหนึ่งที่ถูกเนรเทศไปสามปีในที่สุดก็ได้หวนคืนกลับสู่เมืองหลวงอีกครั้ง!
  • 51 ตอน
  • 231
นิยายโดย
  • 68 คนติดตาม
บทนำ

***อัพตอนใหม่วันละ 1-2 ตอน***


เสวียนเทียนชิง บุตรชายคนเล็กของตระกูลเสวียนผู้ถูกส่งออกไปท่องแดนบูราพาถึงสามปีเต็มเพื่อรับโทษจากเหตุการณ์นองเลือดในดินแดนต้นกำเนิด ระหว่างการเดินทางสู่ปลายสุดของแดนบูรพาครั้งนี้ทำให้เสวียนเทียนชิงต้องเผชิญกับการล้างแค้นมากมายจากศัตรูในเหตุการณ์นั้น ทว่าสุดท้ายแล้วหลังผ่านไปสามปีเขากลับยังคงมีชีวิตอยู่และได้หวนคืนสู่ดินแดนต้นกำเนิดอีกครั้ง!


ภาค 1 ปฐมบทดาราพร่างฟ้า

ระดับการฝึกปราณ

*หลอมกลั่น 10 ระดับ

-ระดับ 1 หลอมกายช่วงต้น -ระดับ 2 หลอมกายช่วงกลาง -ระดับ 3 หลอมกายช่วงท้าย -ระดับ 4 หลอมปราณช่วงต้น

-ระดับ 5 หลอมปราณช่วงกลาง -ระดับ 6 หลอมปราณช่วงท้าย -ระดับ 7 หลอมจิตช่วงต้น -ระดับ 8 หลอมจิช่วงกลาง

-ระดับ 9 หลอมจิตช่วงท้าย -ระดับ 10 เบิกวิญญาณ

*ปรามาจาร 10 ระดับ

-ระดับ 1 ญาณทิพย์ช่วงต้น -ระดับ 2 ญาณทิพย์ช่วงกลาง -ระดับ 3 ญาณทิพย์ช่วงท้าย -ระดับ 4 รู้แจ้งช่วงต้น

-ระดับ 5 รู้แจ้งช่วงกลาง -ระดับ 6 รู้แจ้งช่วงท้าย -ระดับ 7 สัมผัสมรรคช่วงต้น -ระดับ 8 สัมผัสมรรคช่วงกลาง

-ระดับ 9 สัมผัสมรรคช่วงท้าย -ระดับ 10 ตัดพันธะ

*เซียน ??? ระดับ

เซียนมนุษย์ เซียนดิน เซียนฟ้า เซียนสวรรค์

เทพ

เทพวิญญาณ เทพโบราณ เทพบรรพกาล ราชันย์เทพ จักรพรรดิเทพ

สมบัติวิเศษ อาวุธ โอสถ ทรัพยากรต่างๆ 4 ระดับ

ชั้นคน ชั้นดิน ชั้นฟ้า ชั้นเซียน

ดินแดนเบญจภพแบ่งออกเป็น 5 ทวีปใหญ่

-ทุ่งเพลิงผลาญทางเหนือ -หุบเขาหมื่นชั้นทางใต้ -ป่าพฤกษามายาทางตะวันตก -ทะเลโกลาหลทางตะวันออก -ดินแดนต้นกำเนิดอยู่ใจกลาง