เซี่ยหลิวฮูหยินจำรัก

ผู้เขียน: สุขิตา
หมวด: รักโรแมนติก

"รักก็คือรักไม่ว่าอดีตนางจะมีสามีหรือไม่มีก็ตาม แต่ในยามนี้นางเป็นภรรยาข้าแล้วนางล้วนเสียหายด้วยน้ำมือข้านางยากที่จะหวนคืนแม้นหากนางอยากหวนข้าก็จะบั่นคอคนในอดีตของนางเสียให้สิ้น"