Don't be Jealous Me อย่าอิจฉาฉัน

ผู้เขียน: กระรอกน้อยที่หายไป Lost Squirrel
หมวด: Boylove-Girllove

“ตกลงว่าฉัน... เป็นเพื่อนกับนายได้ไหม ?” เสียงห้าวเอ่ย “เหมือนที่นายบอกแม่นายเมื่อกี้”
“เราเคยเป็น ‘เพื่อน’ กันด้วยหรือ ?”
หนูว่านตอบเบา ๆ เท่านั้นแหละสไปรท์รู้ว่าหนูว่านหมายความอย่างไร
ใช่แล้ว... เขากับหนูว่านไม่เคยเป็นเพื่อนกันหรอก
จากคนไม่ถูกกันวันหนึ่งก็กลายเป็น...
ผัวเมีย...