ยุคสมัยแห่งธิดาอ๋อง
แฟนตาซี-ไซไฟ
ยุคสมัยแห่งธิดาอ๋อง
แฟนตาซี-ไซไฟ
Baanarun Author: Translator: Editor:
"มู่หยวนอวี๋" ซื่อจื่อน้อยแห่งนครอวิ๋นหนาน แม้อายุยังน้อย แต่กลับกุมความลับที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลเอาไว้ หากความลับที่ว่านี้แพร่งพรายออกไป ไม่เพียงจะนำภัยมาถึงตน คนรอบกายอย่างบิดาและมารดาย่อมไม่อาจรอดพ้น
  • 198 ตอน
  • 587
นิยายโดย
  • 94 คนติดตาม
บทนำ

ยุคสมัยแห่งธิดาอ๋อง

"มู่หยวนอวี๋ ซื่อจื่อน้อยแห่งนครอวิ๋นหนาน

แม้อายุยังน้อย แต่กลับกุมความลับที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลเอาไว้

หากความลับที่ว่านี้แพร่งพรายออกไป ไม่เพียงจะนำภัยมาถึงตน

คนรอบกายอย่างบิดาและมารดาย่อมไม่อาจรอดพ้น

เมื่อวันเวลาผันผ่าน บิดาไม่คิดปกป้อง

ซื่อจื่อน้อยย่อมต้องหาวิธีเอาตัวรอด ด้วยการเดินทางไปยังเมืองหลวง

พึ่งใบบุญของโอรสสวรรค์ ดังคำกล่าวที่ว่า ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด

การเดินทางไปยังเมืองหลวงของมู่หยวนอวี๋ในครั้งนี้

จะช่วยรักษาความลับอีกทั้งชีวิตน้อยๆของตนเองและชีวิตของคนในครอบครัวไว้ได้หรือไม่"

นิยายเรื่องอื่นของBaanarun