ไพรมรณะ
เทพผีความเชื่อ
ไพรมรณะ
เทพผีความเชื่อ
ทัพ เทวภัทร
เรื่องราวแห่งอาถรรพ์ป่า ที่พระธุดงค์ได้เผชิญในการออกธุดงควัตร
  • 33 ตอน
  • 196
นิยายโดย
  • 1 คนติดตาม
  • Tag
  • #
บทนำ

นวนิยาย เรื่องไพรมรณะ

คำนำ

เนื่องด้วยอุปนิสัยที่ชอบธรรมชาติของป่า และด้วยเหตุผลต่าง ๆ นา ๆ แต่ด้วยสิ่งที่พบเจอในป่านั้นมีมากมายหลากหลายเรื่องราว และความรู้สึก จึงอยากนำมาเขียนเป็นนิยาย จริงบ้าง โม้บ้าง ไปตามภาษาของนิยาย

โดยปกติแล้วนั้นอยากเขียนเรื่องราวของป่าจากประสบการณ์การเดินป่าซึ่งมีอยู่น้อยนิดของตัวผมเองตลอดจนเรื่องราวที่ได้รับรู้มาจากพระที่ท่านชอบเข้าป่าเพื่อดำรงกิจแห่งธุดงควัตร

นวนิยายเรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้ เพื่อระลึกถึงพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งธุดงควัตร ไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับท่านผู้อ่าน

นวนิยายเรื่องนี้ข้าพเจ้าแต่งขึ้น โดยใช้เค้าโครงจากคำบอกเล่าของผู้อื่น ชื่อบุคคล หรือสถานที่ ข้าพเจ้าก็แต่งขึ้นมาเอง หากชื่อบุคคลหรือสถานที่ไปตรงกับผู้ใด ก็ขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย มิได้มีเจตนาไม่ดีใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่อยากเขียนเป็นอนุสรณ์ไว้ให้ท่านผู้อ่านเท่านั้น

ผู้แต่ง...ทัพ เทวภัทร