ภายใต้สวรรค์ไร้สรรพสิ่ง
Action-กำลังภายใน
ภายใต้สวรรค์ไร้สรรพสิ่ง
Action-กำลังภายใน
aossser
ภายใต้สรวงสวรรค์แห่งนี้ มีสิ่งใดเป็นเอกเทศ ไม่เลย!!! ทุกสิ่งภายใต้สวรรค์แห่งนี้ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างโดดเดี่ยว สิ่งมีชีวิตล้วนมีต้นกำเนิด สรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน เพียงแต่... ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้สวรรค์หรือ ไม่เลย! ภายใต้สวรรค์แห่งนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่ดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด ไม่อาจตัดสินได้ด้วยสามัญสำนึกของคนทั่วไปได้ นั่นคือ ชายที่ชื่อว่า อู๋เต้า!
  • 4 ตอน
  • 2,254
นิยายโดย
  • 0 คนติดตาม
บทนำ

ในค่ำคืนที่ดวงจันทร์ทราในอนาจักรแห่งหนึ่งลอยขึ้น ดวงจันทร์ในวันนี้ช่างโคจรแต่งต่างไปจากเดิม เพราะในเวลานี้ มันกำลังลอยขึ้นจากทิศทางที่แตกต่างไป ขึ้นในทิศตะวันตก! แสงดาวในวันนี้นับว่าแทบจะมองไม่เห็น เพราะแสงของดวงจันทร์ในวันนี้นับว่าเจิดจ้าเป็นอย่างมาก นี่นับว่าเป็นปรากฎการที่ดีในอาณาจักรแห่งนี้ ดวงจันทร์เปล่งแสงเจิดจ้า เป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มศกใหม่