กองพลเสือดำ (เขียนโดย พันเอก (พิเศษ) บุญส่ง คำวังเงี้ยว)
ไร้สังกัด
กองพลเสือดำ (เขียนโดย พันเอก (พิเศษ) บุญส่ง คำวังเงี้ยว)
ไร้สังกัด
ดวงดุษณี
ชีวิตทหารอาสาสมัครสงครามเวียดนามใต้ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ในการร่วมรบของผู้เขียนเมื่อเกือบ 50 ปีที่ผ่านมา
  • 13 ตอน
  • 8,640
นิยายโดย
  • 28 คนติดตาม
บทนำ

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้เยาวชนและคนรุ่นปัจจุบันได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันห้าวหาญของทหารไทย กองพลทหารอาสาสมัคร (กองพลเสือดำ) ผลัดที่ 2 ส่วนที่ 1 รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทย

รวมถึงประวัติและความเป็นมาภูมิหลังของประเทศเวียดนามเหนือและประเทศเวียดนามใต้ ก่อนที่จะรวมกันเป็นประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยามเวียดนามในปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์เท่าที่ความทรงจำของผู้เขียนจะพึงมี ข้อมูลจากหนังสือรุ่นของกองพันทหารราบที่ 2 (กองพันแม่โม) และจากเอกสารหลักฐานของกองทัพบกที่รวบรวมได้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสงครามเวียดนามจากอินเทอร์เน็ต

ท้ายเล่มคือนิยายรักเรื่องสั้น “จดหมายรักจากเวียดนาม” เขียนโดย ดวงดุษณี

นิยายเรื่องอื่นของดวงดุษณี