โรงเรียนอลเวง
เทพผีความเชื่อ
โรงเรียนอลเวง
เทพผีความเชื่อ
chaisaengpetch
ไม่มีทานใดประเสริฐไปกว่าอภัยทาน ไม่มีกรรมใดประเสริฐไปกว่าอโหสิกรรม
  • 5 ตอน
  • 2,043
นิยายโดย
  • 2 คนติดตาม
บทนำ

โรงเรียนอลเวงเป็นนวนิยายเรื่องแรกที่แต่งขึ้น ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ระดับปริญญาตรี และปรับปรุงเนื้อหาเรื่อยมา โดยใช้ฉากเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างจังหวัดสมัยที่ยังเรียนอยู่ หากนับจนถึงวันนี้ (พ.ศ. ๒๕๖๑) นวนิยายเรื่องนี้มีอายุได้ ๒๐ ปีแล้ว ดังนั้น ฉากและเหตุการณ์ทั้งหมดในนิยายเรื่องนี้ จึงเป็นบรรยากาศของการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสมัยนั้น ที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทมากอย่างในทุกวันนี้ ผู้เขียนตัดสินใจที่จะคงรายละเอียดของเหตุการณ์แบบเดิมไว้ ไม่ปรับแก้ให้เป็นปัจจุบัน เหตุผลหนึ่งเพราะผู้เขียนพ้นวัยเรียนระดับมัธยมมานานแล้ว ยากที่จะเขียนให้เข้าถึงบรรยากาศการเรียนระดับมัธยมในปัจจุบันได้อีก อีกเหตุผลหนึ่ง เพราะอยากจะเก็บบรรยากาศเก่าๆ ของวันวานไว้ นอกเหนือจากความทรงจำนั่นเอง

พล็อตเรื่องของนิยายนี้ อิงจากตำนานแบบรักต่างฐานันดรที่ไม่สมหวังที่อาจจะพบเห็นกันได้บ่อย เพียงแต่ได้ปรับเปลี่ยนการเล่าจากมุมมองของตัวพระตัวนางมาเป็นมุมมองของตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นแทน เหตุการณ์และตำนานใดๆที่ปรากฏในนิยายเรื่องนี้ เป็นจินตนาการของผู้แต่งทั้งสิ้น ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นจริง นอกจากใช้บรรยากาศของโรงเรียนมัธยมต่างจังหวัดเมื่อ ๒๐ ปีก่อนในการดำเนินเรื่องเท่านั้น

ในที่นี้จะลงเป็นตัวอย่าง 5 ตอนค่ะ