ผู้ดับแผ่นดิน
ซาบซึ้งตรึงใจ
ผู้ดับแผ่นดิน
ซาบซึ้งตรึงใจ
chaisaengpetch
ในทุกเหตุการณ์ มีทั้งเรื่องราวและความรู้สึก ผู้ที่จะรักษาแผ่นดินไว้ได้นั้น จักต้องใส่ใจต่อความรู้สึกยิ่งกว่าเรื่องราว หากผู้ใดสนใจแต่เรื่องราว โดยละเลยความรู้สึกเสียสิ้น ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ดับแผ่นดิน
  • 20 ตอน
  • 5,131
นิยายโดย
  • 2 คนติดตาม
บทนำ

ในอดีต เขาคือสายเลือดของแผ่นดินศัตรูที่ข้ามน้ำมาเติบโตในแผ่นดินนี้ แผ่นดินที่เขาได้รับความรักจากเพื่อนและเธอผู้เป็นดังดวงใจ และได้รับความชังของฝ่ายที่หัวใจมีแต่ความเกลียดชังคนต่างเผ่า เมื่อความขัดแย้งในแผ่นดินระอุโชน และผู้มีสายเลือดเดียวกับเขาข้ามน้ำมาตามให้เขากลับไปกอบกู้แผ่นดินเดิม ไม่ว่าเขาจะเลือกยืนอยู่บนแผ่นดินใด เขาก็ได้ชื่อว่ายืนอยู่บนแผ่นดินศัตรู ศัตรูของแผ่นดินเกิด หรือศัตรูของแผ่นดินที่เขาเติบโต สุดท้าย เขาไม่เหลือทางเลือกใด นอกจากดับแผ่นดิน!!!

ทุกวิญญาณในกาลนั้นล้วนเวียนว่าย มีเพียงเขาที่ยังคงอยู่ใต้ผืนน้ำเพื่อชดใช้หนี้กรรมที่เขาเลือกเอง และแล้ว วันหนึ่ง เพื่อนและเธอผู้เคยเป็นที่รักหวนกลับมา และเผชิญความพยาบาทของดวงวิญญาณในอดีตที่ถูกคุมขังไว้และหลุดรอดออกมาเพราะเขาเผอเรอ และเขาก็ไม่เหลือทางเลือกใด นอกจากปกป้องผู้คนเหล่านั้นให้พ้นจากภยันตรายอีกครั้ง

ฉาย แสงเพชร

เรื่องนี้มีเวอร์ชั่น E-book