น้ำมันเสน่ห์ Erotic Perfumes
วรรณกรรมผู้ใหญ่
น้ำมันเสน่ห์ Erotic Perfumes
วรรณกรรมผู้ใหญ่
ธนูลักษณ์
น้ำมันว่านหลากประเภทชนิดจากป่าดงดิบ อันเปรียบหอมมิต่างจากกลิ่นนางกินรีในป่าหิมพานต์ หากแต้มอาบร่างหญิงใดแล้วไซร้ กลิ่นดรุณีนางนั้นที่ผสมร่วม จักได้กลิ่นใหม่อันรัญจวนเฉพาะตัว ยั่วหลงใหล เกินกว่าชายหน้าไหนจักหักห้ามใจไหวทน
  • 81 ตอน
  • 6,005
  • 4.00 จาก 1
นิยายโดย
  • 24 คนติดตาม
บทนำ

หมอผีทิม แห่งบ้านดอนมะขามหวาน หมอผีกลัดมันผู้รับสืบทอดน้ำมันเสน่ห์จากบิดาผู้ล่วงลับ เป็นมรดกตกทอดที่สาบสูญนับหลายร้อยปี อันมีสรรพคุณด้านรักหลง น้ำมันเสน่ห์ที่ว่านี้เป็นศาสตร์ขาว มิใช่น้ำมันพรายที่ได้จากศพอันมีกลิ่นเหม็นคลุ้ง หากแต่น้ำมันเสน่ห์นี้มาจากน้ำมันของว่านหอมหลากหลายประเภทพันธ์ุอันหายากยิ่งในป่าลึก และมีกลิ่นเฉพาะตัว ยิ่งถูกคลุกเคล้ากับกลิ่นของผู้หญิงแต่ละนาง ล้วนมีกลิ่นเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์น่าหลงใหล จนถอนตัวไม่ขึ้น


แต่กระนั้น ก็ยังมีคนคิดที่จะทำพิเรนทร์ ใช้ในทางที่ผิดอยู่ดี


นิยายพื้นบ้านเรื่องนี้ ลามกที่สุดของธนูลักษณ์ อันไม่มีสาระแก่นสารใดๆ ทุกตัวอักษรจรรโลงไว้เพียงเพื่อความบันเทิงสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะเท่านั้น

(จึงไม่เหมาะและเป็นข้อห้ามสำหรับเยาวชนอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์)

แต่กระไรเสียถึงจักหยาบโลนปานใด ก็ยังพอมีประโยชน์เตือนคนให้รู้จักผิดชอบชั่วดีได้บ้างกระมัง

(อ่านฟรีก่อนติดเหรียญ พร้อมอีบุ๊ค)