Untouchable love…รัก สัมผัสไม่ได้
แฟนตาซี-ไซไฟ
Untouchable love…รัก สัมผัสไม่ได้
แฟนตาซี-ไซไฟ
Kwitch
เมื่อมาเทโอ...เทพผู้ซึ่งเกิดมาพร้อมกับพลังทำลายล้างมหาศาล และที่อันตรายไปกว่านั้นคือหากสิ่งมีชีวิตใดถูกเขาสัมผัสแม้เพียงปลายเล็บ ก็จะสลายไปในทันที ซึ่งความแข็งแกร่งดังกล่าวเป็นชนวนเหตุก่อให้เกิดโศกนาฎกรรมศึกสายเลือดอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ทรินิตี้...หญิงสาวสามัญชนซึ่งจับพลัดจับผลูมาตกอยู่ท่ามกลางโศกนาฏกรรมศึกรบของมาเทโอ...ความรักอันมิอาจสัมผัสกันได้ระหว่างเทพมาเทโอที่พร้อมจะทำลายล้างทุกอย่างเพียงแค่สัมผัสและหญิงสาวสามัญชนจะจบลงเช่นไร แล้วใครจะเป็นผู้กำชัยชนะในศึกนี้...โปรดติดตามความสนุกได้ใน Untouchable love…รักสัมผัสไม่ได้ ค่ะ
  • 18 ตอน
  • 981
นิยายโดย
  • 3 คนติดตาม
บทนำ

เมื่อมาเทโอ...เทพผู้ซึ่งเกิดมาพร้อมกับพลังทำลายล้างมหาศาล และที่อันตรายไปกว่านั้นคือหากสิ่งมีชีวิตใดถูกเขาสัมผัสแม้เพียงปลายเล็บ ก็จะสลายไปในทันที ซึ่งความแข็งแกร่งดังกล่าวเป็นชนวนเหตุก่อให้เกิดโศกนาฎกรรมศึกสายเลือดอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

ทรินิตี้...หญิงสาวสามัญชนซึ่งจับพลัดจับผลูมาตกอยู่ท่ามกลางโศกนาฏกรรมศึกรบของมาเทโอ...ความรักอันมิอาจสัมผัสกันได้ระหว่างเทพมาเทโอที่พร้อมจะทำลายล้างทุกอย่างเพียงแค่สัมผัสและหญิงสาวสามัญชนจะจบลงเช่นไร แล้วใครจะเป็นผู้กำชัยชนะในศึกนี้...โปรดติดตามความสนุกได้ใน Untouchable love…รักสัมผัสไม่ได้ ค่ะ


หมายเหตุ : ทุกส่วนของนิยายไม่ว่าจะเป็นตัวละคร ช่วงเวลา เหตุการณ์และสถานที่ถูกสร้างและจินตนาการขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เพื่อสร้างอรรถรสและความบันเทิงให้กับนิยาย ไม่อาจนำไปอ้างอิงเป็นข้อเท็จจริงได้นะคะ

นิยายเรื่องอื่นของKwitch