ชนท้องน้องสาว
วรรณกรรมผู้ใหญ่
ชนท้องน้องสาว
วรรณกรรมผู้ใหญ่
ซีลูเฟียง
หากน้องสาวที่หวังจะ Oops! กำลังจะมีความรักกับผู้ชายคนอื่น...คุณจะทำอย่างไร?
  • 12 ตอน
  • 551
นิยายโดย
  • 4 คนติดตาม
บทนำ

ผู้เขียน :: ซีลูเฟียง

ออกแบบปก :: Love Wings

ปีที่พิมพ์ :: 11.2022

จำนวนหน้า :: ยังไม่จบ...

ราคา :: 69


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และฉบับที่ 2. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2538

ห้ามลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดพิมพ์เท่านั้น




1. บทนำ

- คำสั่งซื้อออนไลน์ -

❗️ค้างคืนพร้อมห้องพักระดับห้าดาว 60,000 เยน

❗️ซื้อ 4 ชั่วโมงพร้อมห้องพักระดับห้าดาว 20,000 เยน (ต่อชั่วโมง เศษชั่วโมงนับเป็น 1 ชั่วโมง @ 5,000 เยน ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)

❗️เหมาออกนอกพื้นที่ 2 คืน 3 วัน 200,000 เยน

ชายบริการนาม นาโอะ ยินดีรับใช้คุณผู้หญิงทุกระดับความต้องการ “ผมรอคำสั่งซื้ออยู่นะครับ ^^”