หนึ่งในใต้หล้า 大主宰-บทที่ 22 พลังตราประทับ

โดย  โปรเจคพิเศษ by Hongsamut