Updat 31 Janury 2020

รู้จัก www.hongsamut.com

สำหรับนักเขียน... ที่นี่คือพื้นที่ลงงานเขียนตามเจตนารมณ์เดิมของ Hongsamut นักเขียนสามารถลงผลงานเก่าของคุณ หรือผลงานที่กำลังเขียนอยู่ให้นักอ่านคอยติดตามได้เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือคุณสามารถเลือกได้ว่าจะลงให้อ่านฟรี หรือเลือก ‘ขอรับการสนับสนุนผลงาน’ จากนักอ่านของคุณได้เป็นตอนต่อตอน โดยการเปิดรับเหรียญสำหรับตอนนั้นๆ

สำหรับนักอ่าน... Hongsamut เพิ่มลูกเล่นในการอ่านเพื่อเพิ่มเติมความสะดวกสบายให้กับนักอ่านของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่สบายตา ระบบการจัดเก็บคะแนนของสมาชิก แอพลิเคชั่นในการอ่านบนมือถือ การเปิดขายและจัดทำหนังสือในรูปแบบ ebook และการควานหานิตยสารดัง นิยายสนุก หนังสือดี ที่น่าสนใจจากหลากหลายประเทศและภาษา เพื่อมาแปลลงให้อ่านกันอย่างจุใจไปเลยทีเดียว

เว็บไซต์ Hongsamut พร้อมที่จะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เราตั้งใจจะเป็นแหล่งรวมหนังสืออีบุ๊คที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักอ่านและนักเขียนในยุคนี้ ผู้ที่อยู่ต่างประเทศ ผู้ที่ต้องเดินทางบ่อย ผู้ที่มีพื้นที่จัดเก็บหนังสือในบ้านน้อย ผู้ที่ต้องการติดตามผลงานที่ชื่นชอบแบบติดขอบเวที ผู้ที่ต้องการหารายได้พิเศษ หรือผู้ที่ต้องการเป็นนักเขียนมืออาชีพ

ขอให้ เว็บไซต์ Hongsamut ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความฝันของคุณนะครับ

ข้อตกลงฉบับนี้เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท ตอนที่หนึ่ง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ 213 ถนนเจริญเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 จดทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105560113351 ซึ่งต่อไปในข้อตกลงการให้บริการนี้ เรียกว่า “เว็บไซต์”

กับฝ่ายหนึ่ง เจ้าของผลงานวรรณกรรม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นักเขียน” ทำการเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมของตนไปยังผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นักอ่าน” ผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆที่“เว็บไซต์” ได้จัดทำขึ้น

โดยข้อตกลงฉบับนี้จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อ “นักเขียน” นำผลงานวรรณกรรมของนักเขียนมาลงไว้ในระบบของ “เว็บไซต์” และได้ทำการผูกบัญชี จัดส่งเอกสารตามระบบร้องขอถูกต้อง จะถือการเป็นการรับทราบและยอมรับข้อตกลงการให้บริการเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโดยอัตโนมัติ

ทั้งสองฝ่ายตกลงรับทราบและยอมรับ มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ข้อ 1.
“เว็บไซต์” จัดทำและพัฒนาระบบปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้นักเขียนสามารถนำผลงานวรรณกรรมเผยแพร่ไปยังนักอ่าน โดยทำงานผ่านตัวกลางการรับชำระเงินต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่งาน ตัวระบบจะมีรายงานการขายผลงานวรรณกรรมให้นักเขียนสามารถเข้าดูได้ตามช่วงเวลาดังนี้
 • ทางเว็บไซต์จะสรุปยอดขายของนักเขียนทุกวันที่ 20 ของเดือน ( ยอดหลังการสรุปยอดวันที่ 20 จนถึงสิ้นเดือนของทุกเดือนจะถูกรวมกับการสรุปยอดในเดือนถัดไป )
 • หนึ่งรอบขาย จะนับตั้งแต่วันที่ 20 ของเดือนก่อน จนถึงวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นักเขียนเข้ามาเช็คสรุปยอดขาย จะแสดงยอดขายจากเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนมกราคมจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ )
 • ข้อมูลยอดขายทั้งหมดจะแสดงในเมนู ‘รายงานการขาย’ โดยนักเขียนสามารถเช็ครายละเอียดยอดขายผลงานแต่ละเรื่องได้ตลอดเวลา
 • ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน เมื่อยอดขายของของนักเขียนมียอดเงินค้างชำระขั้นต่ำ 500 บาท(หรือตามยอดเงินค้างชำระขั้นต่ำที่นักเขียนกำหนดจำนวนเองในระบบ) ทางเว็บไซต์จะดำเนินการโอนเงินที่ได้จากการขายเข้าบัญชีธนาคารของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ ทั้งนี้ยอดเงินที่โอนจะถูกนำมาแสดงในช่อง ‘สถานะการโอนเงิน’
ข้อ 2.

ส่วนแบ่งรายได้ที่นักเขียนจะได้รับจาก “เว็บไซต์” ตามข้อตกลงฉบับนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เว็บไซต์นี้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงผลงานของ ‘นักเขียน’ หรือ ‘ผู้ที่มาลงงานเขียน’ เท่านั้น ดังนั้นรายได้ที่ทางเว็บไซต์หักเก็บไว้จะนับเป็นรายได้ในส่วนของการ ‘เช่าพื้นที่จัดแสดงผลงาน’ ของนักเขียน โดยทางHongsamutจะแบ่งรายได้จากยอดขายแต่ละประเภทมอบให้ทางผู้เขียน

ส่วนแบ่ง - รายได้ของนักเขียน ทางเว็บไซต์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 : ส่วนแบ่ง - รายได้การลงขายรายตอน, Chatroom
การลงขายรายตอน นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่ง 70%
ประเภทที่ 2 : ส่วนแบ่ง - รายได้การลงขายe-book
การลงขายe-book นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่ง 70%
ประเภทที่ 3 : ส่วนแบ่ง - รายได้การลงขายแบบเช่า-ยืม ebook
การลงขายแบบเช่า-ยืม นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่ง 70%
วิธีการคำนวณส่วนแบ่ง – รายได้ ประเภท 1 2 และ 3
หากยอดเช่า-ยืมด้วยเพชรสำหรับe-book เรื่อง A = 100 เม็ด
ราคาเพชรตกเม็ดละ 1 บาท ดังนั้นเพชร 100 เม็ดจะ = 100 บาท
นักเขียนจะได้ 70% ของยอดขาย 100 บาท
ซึ่งก็คือ 70 บาท (70 บาทนี้ เป็นส่วนแบ่งก่อนการหักภาษี ณ ที่จ่ายและค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชีตามเงื่อนไขที่ทางเว็บไซตค์กำหนดครับ)
ส่วนอีก 30 บาทจะเป็นค่าเช่าพื้นที่จากทางเรานั่นเอง
*ค่าเช่าพื้นที่จะรวมถึง Sale and Promotion ,ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการช่องทางต่างๆ
ทั้งนี้ “เว็บไซต์” มีเงื่อนไขการชำระเงินต่างๆ ดังนี้

* การโอนเงินยอดขายในแต่ละเดือนจะดำเนินการได้เมื่อมียอดเงินค้างชำระขั้นต่ำ 500 บาท (หรือตามยอดเงินค้างชำระขั้นต่ำที่นักเขียนกำหนดจำนวนเองในระบบ)

** การโอนเงินยอดขายในแต่ละเดือนจะดำเนินการหลังจากที่ ‘ตัวกลางการชำระเงินทุกช่องทาง’ ได้ส่งยอดเงินจากการขายของเดือนนั้น ๆ มาให้ทางเราแล้ว

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าโอน 10 บาท สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ และ 30 บาท จากยอดเงินที่จะโอนให้ ในกรณีที่บัญชีปลายทางเป็นของธนาคารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ (เฉพาะกรณีที่ยอดโอนต่อครั้ง ที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

****เว็บไซต์และนักเขียน ทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างรับภาระในภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนด ที่เกิดจากยอดขายในแต่ละเดือนที่จะชำระเมื่อมียอดค้างชำระทุกครั้ง

ข้อ 3.
สิทธิต่างๆ ของนักเขียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

นักเขียน มีสิทธิในผลงานวรรณกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองทุกประการ นักเขียนมีสิทธิในการเข้าใช้งานระบบและตรวจสอบค่าบริการได้ตลอด โดยรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดแล้ว

เมื่อนักเขียนเลิกข้อตกลงกับเว็บไซต์ สามารถทำได้ โดย เว็บไซต์จะทำการลบผลงานวรรณกรรมนั้นออกจากระบบขายรายตอน ebook หรือการเช่า-ยืม ยกเว้นแต่กรณีที่มีผลงานวรรณกรรมที่นักอ่านชำระเงินก่อนการเลิกข้อตกลง เว็บไซต์จะเก็บผลงานงานวรรณกรรมไว้เพื่อให้นักอ่านที่ชำระเงินสามารถอ่านได้เท่านั้น

เว็บไซต์ ขอรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงาน จำนวนครั้งของการซื้อขายและจำนวนเงินตามจริง

หมายเหตุ :
ข้อจำกัดความรับผิด เว็บไซต์จะพยายามให้การดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ปราศจากการรบกวนต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ไวรัส การเจาะระบบ การรบกวน หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆจากบุคคลภายนอก ให้มากที่สุด แต่อย่างไรตามการรบกวนต่างๆดังที่ได้ยกตัวอย่าง เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเว็บไซต์และไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบใดๆที่เกี่ยวข้องกับการนั้นทุกกรณี
ข้อ 4.
“เว็บไซต์” ขอรับรองว่าระบบมีการรักษาขัอมูลที่ได้มาตรฐาน โดยวิธีทางเทคนิค ขั้นตอนรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมตามควร รวมถึงการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของนักเขียน โดยใช้ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงการนี้
ข้อ 5.
“เว็บไซต์” จะจัดทำระบบเพื่อให้นักอ่านสามารถเข้ามาอ่านผลงานที่เผยแพร่ของนักเขียน โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่นและมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และโดยไม่ผิดกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ข้อ 6.
คำรับรองของนักเขียนที่มีต่อเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • นักเขียนขอรับรองว่า นักเขียนเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างถูกต้องในผลงานงานวรรณกรรมตามที่ได้มีการแจ้งไว้ และมีสิทธิโดยชอบที่จะอนุญาตให้เว็บไซต์ดำเนินการตามที่มอบหมายหรืออนุญาตภายใต้ข้อตกลงการให้บริการขายรายตอน และebook นี้
 • ผลงานงานวรรณกรรมของผู้นักเขียนต้องไม่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ในกรณีที่มีบุคคลอื่นฟ้องร้องหรือใช้สิทธิจะฟ้องร้องเกี่ยวกับผลงานของนักเขียนหรือหากเว็บไซต์ ได้รับแจ้ง /มีผู้ร้องเรียน และทำการตรวจสอบพบว่าผลงานวรรณกรรมไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้ นักเขียนยินดีให้หยุดเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และให้ถือว่า เว็บไซต์มิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับผลงานวรรณกรรมที่เกิดปัญหาทุกกรณี
 • นักเขียนรับทราบว่าเว็บไซต์ไม่ได้ทราบหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ ถึงเนื้อหาของผลงานวรรณกรรม ไม่สามารถแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหา รูปภาพ ลิ้งก์ที่เกี่ยวข้อง ในผลงานวรรณกรรมของนักเขียนได้ ทุกๆ ส่วนในผลงานวรรณกรรมเป็นความรับผิดชอบของนักเขียนแต่เพียงผู้เดียวที่จะรับผิดและปกป้องเว็บไซต์ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือมีการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับผลงานวรรณกรรมของนักเขียน
ข้อ 7.
นโยบายความเป็นส่วนตัว และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทางเว็บไซต์เป็นผู้กำหนด ทางเว็บไซต์อาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยทางเว็บไซต์จะแจ้งไว้ให้เห็น ในเว็บไซต์ Hongsamut อย่างชัดเจน โดยการใช้งานหลังจากการปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ถือว่านักเขียนยืนยันและยอมรับการแก้ไขปรับปรุงใดๆ ที่ที่ทางเว็บไซต์ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทางเว็บไซต์ได้ทำการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 เมษายน 2562
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถสอบถามได้ที่ hongsamutinfo@gmail.com

ข้อตกลงนี้ มีข้อความเข้าใจถูกต้องตรงกัน เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างเว็บไซต์และนักเขียน และใช้บังคับระหว่างเว็บไซต์และนักเขียน นอกจากนี้ทั้งเว็บไซต์และนักเขียน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ไม่ได้ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือว่าเว็บไซต์ไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยงใดๆทั้งสิ้น

ข้อตกลงนี้ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

Hongsamutขอเป็นสื่อกลางที่จะเชื่อมนักเขียนถึงนักอ่านโดยไม่ถือครองสิทธิ์ใดๆในผลงานของนักเขียน ฉะนั้นผลงานเขียน รูปภาพต่างๆ ที่นักเขียนนำมาลงใน เว็บไซต์ Hongsamut ถือเป็นลิขสิทธิ์ของนักเขียน 100%และนักเขียนเป็นเจ้าของผลงานเพียงผู้เดียว ดังนั้น นักเขียนจึงมีสิทธิ์ในการลงผลงานที่เว็บไซต์อื่น หรือติดต่อสำนักพิมพ์อื่นใดในการลงผลงาน ในการรวมเล่มและตีพิมพ์โดยไม่จำเป็นต้องกล่าวแจ้งกับทางHongsamutครับ

นักเขียนสามารถลงผลงานทั้งแบบรายตอน และ E-book ได้พร้อมกัน E-book ทุกเรื่องจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คไฟล์ก่อนเปิดออนไลน์เสมอ นักเขียนอาจรอการ Approve หนังสือประมาณ 1 วัน หลังจากที่ E-book เปิดขายออนไลน์แล้วจะมี Auto Email แจ้งนักเขียนกลับไปอีกครั้ง (เป็น Email ที่ทางนักเขียนผูกไว้กับเราครับ)

เมื่อมีเนื้อหาผิดหรือนักเขียนต้องการแก้ไข คุณจะสามารถทำได้โดย “ส่งคำไฟล์ขอแก้ไข (รอการยืนยัน)” มาทางเว็บมาสเตอร์ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คแล้ว Approve ไฟล์ที่ขอแก้ไขให้โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1วัน

บริการพิเศษด้วยใจ..จากHongsamut

เพราะเราเข้าใจว่านักเขียนต้องเสียเวลาอันมีค่าในการสร้างสรรค์ผลงานเราจึงสนับสนุนสุดความสามารถ การจัดทำไฟล์ E-book มีขั้นตอนพอสมควร หากนักเขียนท่านใดไม่สามารถจัดทำไฟล์ด้วยตนเองใด้ คุณสามารถส่งผลงานมาให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการอัพโหลดให้ได้ครับ

Hongsamutเปิดกว้างสำหรับผลงานทุกประเภท ในเบื้องต้นเราเปิดประเภทของนิยายไว้ 14 หมวดหมู่ เพื่อให้นักเขียนได้เลือกลงอย่างอิสระ ตามรูปด้านล่าง
ส่วนการลงงานก็ง่ายแสนง่าย ก่อนอื่นนักเขียนต้องเลือกหมวดหนังสือและประเภทเรตนิยายให้ถูกต้องก่อนนะครับ

เรตนิยาย คืออะไร?

คือระดับความรุนแรงของเนื้อหาที่ลงครับ ในที่นี้เราจะแบ่งออกเป็นสองเรตคือ
 • 1 เรต ทั่วไป
  ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย อาจมีคำศัพท์แสลงของวัยรุ่นบ้างเพื่อให้เนื้อหาดูสมจริง แต่จะต้องไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ศีลธรรม ศาสนา คำหยาบคาย การต่อสู้หรือการกระทำที่รุนแรง และต้องไม่ผิดข้อห้ามที่ทางเรากำหนดไว้ครับ
 • 2 เรต น 18+
  หนังสือในหมวดนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีความรุนแรง มีคำหยาบคาย มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเพศหรือยาเสพติดตามบริบทของเรื่อง แต่โดยต้องไม่ผิดข้อห้ามที่ทางเรากำหนดไว้ครับ

ข้อห้ามของงานเขียนและนิยายที่ลงในHongsamut

 • งานเขียนที่ลอกเลียนขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึงงานแนวแฟนฟิกชัน (นิยายที่อ้างอิงเส้นเรื่อง เนื้อหา หรือตัวละครมาจากนิยายเรื่องอื่น) ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนต้นฉบับ
 • งานเขียนที่ติดลิขสิทธิ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่สาม
 • งานเขียนที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือว่าร้ายบุคคลที่สามที่มีตัวตนอยู่จริง
 • งานเขียนที่ใช้รูปปกที่ผิดลิขสิทธิ์
 • งานเขียนที่ใช้รูปปกที่เผยให้เห็นอวัยวะเพศ หรือยอดปทุมถันของสตรีเพศ
 • งานเขียนที่ใช้รูปปกที่มีความรุนแรง อันประกอบด้วย การทรมาน เลือดและศพ
 • Hongsamutขอสงวนสิทธิ์ในการปรับระดับการแสดงผลงาน หรือแบนผลงานและนักเขียนที่ไม่ปฎิบัติตามโดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาติล่วงหน้า
 • หากนักเขียนละเมิดข้อห้าม จนเกิดการฟ้องร้องกับบุคคลที่สามทางHongsamutจะไม่ขอรับผิดชอบทุกกรณี

รูปแบบการลงผลงาน

การลงหนังสือให้อ่านใน เว็บไซต์ Hongsamut จะแบ่งเป็น 4 รูปแบบ
โดยนักเขียนสามารถเลือกได้เองอย่างอิสระ ซึ่งจะมี

รูปแบบที่ 1 : เปิดให้บุคคลทั่วไปอ่านฟรี

นักเขียนสามารถเปิดให้ผู้อ่านเข้าอ่านได้ฟรี เพื่อเป็นการทดลองอ่านหรือโฆษณาหนังสือเล่มนั้นๆ โดยที่ผู้อ่านไม่จำเป็นต้อง Login ก็สามารถเข้าอ่านได้ สุดแท้แต่ผู้เขียนว่าจะลงให้อ่านฟรีมากเท่าใด จะบางส่วน ครึ่งเล่มหรือทั้งเล่ม สิทธิ์ในการตัดสินใจก็เป็นของผู้เขียนทั้งสิ้น อีกทั้งผู้เขียนสามารถนำผลงานไปโปรโมต หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

รูปแบบที่ 2 : เปิดให้สมาชิกHongsamutเท่านั้นที่อ่านฟรีได้

นักเขียนสามารถติด  ‘หมูเงิน’ ในหนังสือ หรือเฉพาะบางตอนของหนังสือ ที่นักเขียนต้องการสงวนไว้ให้เฉพาะสมาชิกได้อ่านก็ย่อมได้ ทั้งนี้ทางHongsamutใช้ไอคอน  ‘หมูเงิน’ ในการเข้าอ่าน หมูเงินที่ว่านี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของงานเขียนของคุณ และหมูเงินนี้จะมีผลต่อการจัดอันดับ Top Ten ของนักเขียนในแต่ละหมวดหมู่อีกด้วยครับ

รูปแบบที่ 3: เปิดให้ผู้สนับสนุนเท่านั้นที่อ่านได้

ในกรณีที่นักเขียนต้องการจะหารายได้ด้วยการเป็นนักเขียนมืออาชีพอย่างจริงจัง การเลือกที่จะติด  ‘เพชร’ ในหนังสือบางเล่ม หรือเนื้อหาบางตอน ก็จะสามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับนักเขียนได้ โดยที่เพชรเหล่านี้ นักอ่านที่ต้องการจะสนับสนุนคุณจริงๆ จะใช้เงินซื้อมาเพื่อแลกกับการอ่านในแต่ละตอน (ตามราคาตอนที่นักเขียนตั้งไว้) ส่วนเรทราคาจะอยู่ที่ประมาณ เพชร 1 เม็ด = 1 บาท

รูปแบบที่ 4: เปิดกว้างให้ทั้ง สมาชิกHongsamutและผู้สนับสนุน... อ่านได้ทั้งคู่

นักเขียนสามารถเลือกติดหมูเงินและเพชรไปพร้อมๆกับเลยก็ได้ครับ นั่นหมายความว่า คุณยินดีที่จะให้สมาชิกอ่านฟรี และเปิดกว้างสำหรับผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนทางด้านการเงินไปด้วย ซึ่งวิธีนี้ก็จะดีมากสำหรับการโฆษณางานของตัวนักเขียนเองให้เป็นที่รู้จัก หนังสือของคุณจะไม่พลาดการจัดอันดับ Top Ten จากหมูเงิน อีกทั้งยังสามารถได้รับการสนับสนุนด้วยเงินจริงจากนักอ่านในรูปแบบของเพชรอีกด้วย ทำให้สามารถเริ่มชีวิตการเป็นนักเขียนอาชีพได้ง่ายๆ

การแก้ไขและลบผลงาน

หากนักเขียนติดเพชร หรือติดหมูเงินไปแล้ว... หลังจากเผยแพร่งานเขียนแล้ว จะถือว่าเป็นสินค้าพร้อมขายทันที ผู้เขียนจะไม่สามารถแก้ไขชื่อหนังสือ, แก้ไขหมวดหมูของหนังสือได้อีก เพราะจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้อ่านที่ซื้อไปแล้ว ดังนั้น หากนักเขียนยังไม่แน่ใจในผลงานหรือยังไม่พร้อมที่จะขาย กรุณาตั้งเป็นโหมดเป็นอ่านฟรี (ไม่ติดอะไรเลย เอาไว้ก่อนนะครับ)

แต่ก็มีอยู่บางกรณีที่นักเขียนติดเพชร หรือติดหมูเงินไปแล้ว และมาพบทีหลังว่าลงตอนผิด ลงชื่อตัวละครผิด หรือพบว่ามีคำผิดอยู่ในเนื้อหามากจนไม่เหมาะสม คุณสามารถแจ้งร้องขอการแก้ไข โดยคลิกที่ปุ่ม “ส่งคำขอแก้ไข (รอการยืนยัน)” มาทางเว็บมาสเตอร์ได้ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คแล้ว Approve ส่วนที่ขอแก้ไขให้ (จะใช้ระยะเวลา 1-7 วัน ไม่เกินนี้ครับ)

**กรณี ลงตอนซ้ำ ลงข้ามตอน หรือปัญหาอื่นๆ สามารถอธิบายและแจ้งปัญหาเพื่อให้เว็บมาสเตอร์ช่วยเหลือได้ที่ hongsamutinfo@gmail.com ครับ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับให้เร็วที่สุดครับ

เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้อ่านที่ได้ซื้องานเขียนของคุณไปแล้ว กรณีที่ต้องการลบหนังสือ เมื่อนักเขียนกดยืนยันการลบหนังสือ หนังสือที่ถูกลบจะไม่สามารถถูกค้นเจออีกต่อไปในเว็บไซต์ของเรา สมาชิกที่ยังไม่ได้ทำการซื้อจะมองไม่เห็นด้วยครับ แต่อย่างไรก็ตาม มันจะยัง ‘คงอยู่’ ใน ‘ชั้นหนังสือ’ ของสมาชิกซื้อไปแล้ว ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ

การจบเล่ม

นักเขียนสามารถตั้งสถานะของหนังสือเป็น "จบเล่ม" ได้โดยการกดปุ่ม "ตั้งสถานะเป็นจบเล่ม" โดยหนังสือที่ “จบเล่ม” แล้วจะไม่สามารถเพิ่มจำนวนบทได้อีกแต่ยังสามารถแก้ไขผลงานผ่านการส่งคำขอแก้ไขได้เหมือนเดิมครับ ทั้งนี้ ทางHongsamutขอยืนกรานในจุดยืนที่ว่า

 1. การขายนิยายรายตอนจนใกล้จะจบเรื่องแล้วลบหรือไม่ลงบทต่อไป แต่มีการชี้ชวนให้ไปซื้อหนังสือเป็นเล่มแทน... เนื่องจากการขายเป็นตอนก็เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน มีการจ่ายเงินจริงและได้รายได้จริง การกระทำดังกล่าวจึงไม่สมควรอย่างยิ่ง ดังนั้น ขอให้นักเขียนพิจารณาให้ถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนที่จะเปิดขายตอนเพื่อรับเงินสนับสนุนนะครับ หากคุณคิดว่าต้องการเพียงโปรโมตหนังสือ และไม่ลงจบแน่ ไม่ควรติดเพชรเพื่อลงขายรายตอน
 2. การตั้งขายนิยายในบทที่ยังเขียนไม่เสร็จสมบูรณ์
 3. การตั้งราคาขายบทที่ใกล้ถึงจุดสำคัญของเรื่อง ในราคาที่สูงกว่าปกติ
 4. การแก้ไขเนื้อเรื่องหลักในบทเก่าที่จำหน่ายไปแล้ว จนผู้อ่านที่ซื้ออ่านไปก่อนหน้านั้นเกิดความสับสนในเนื้อเรื่อง ตัวละครหรือแก่นของเรื่องที่แตกต่างไปจากเดิม
** หากมีนักอ่านร้องเรียนหรือแจ้งมา ทางเว็บไซต์ขออนุญาตตรวจเช็คเพื่อพิจารณาในการลงผลงงานต่อไปของนักเขียนนะครับ
เว็บไซต์ Hongsamut เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงผลงานของ ‘นักเขียน’ หรือ ‘ผู้ที่มาลงงานเขียน’ เท่านั้น ดังนั้นรายได้ที่ทางเว็บไซต์หักเก็บไว้จะนับเป็นรายได้ในส่วนของการ ‘เช่าพื้นที่จัดแสดงผลงาน’ ของนักเขียน โดยทางHongsamutจะแบ่งรายได้จากยอดขายแต่ละประเภทมอบให้ทางผู้เขียน

ประเภทของรายได้และส่วนแบ่งรายได้จากการลงขายผลงานในเว็บไซต์ Hongsamut.com จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 : ส่วนแบ่ง – รายได้การลงขายรายตอน , Chat room
ประเภทที่ 2 : ส่วนแบ่ง - รายได้การลงขายe-book
ประเภทที่ 3 : ส่วนแบ่ง - รายได้การลงขายแบบเช่า-ยืม
ประเภทที่ 4 : รายได้จากระบบให้กำลังใจนักเขียน ส่วนแบ่งรายได้ 90:10
วิธีการคำนวณรายได้แต่ละประเภท มีดังนี้
ประเภทที่ 1 : รายได้จากเนื้อหาแบบรายตอน , Chat room(นิยายแชท) ส่วนแบ่งรายได้ 70:30
ประเภทที่ 3 : รายได้จากเนื้อหาที่เป็นรูปเล่ม E-book แบบเช่า-ยืม ส่วนแบ่งรายได้ 70%
ยกตัวอย่างเช่น
ยอดเงินที่ขายได้ 100 บาท (จะนำมาคำนวณส่วนแบ่งราย คือ 70 %)
ทางผู้ลงผลงานจะได้รายได้อยู่ที่ 100 -(100x0.3) = 70 บาท
ซึ่งส่วนแบ่ง 70 บาทนี้ ทางผู้ลงผลงานจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย3%และค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชี(ถ้ามี) โดยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนการถอนเงิน
ส่วนที่เหลือ30 % เป็นเงิน 30 บาท จะเป็นค่าบริหารจัดการเว็บไซต์ (ในที่นี้คือ Sale and Promotion ,ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการช่องทางต่างๆ)
ประเภทที่ 2 : รายได้จากเนื้อหาที่เป็นรูปเล่ม E-book แบบขายขาด ส่วนแบ่งรายได้ 70%
รายได้ประเภทที่ 2 เงินที่ได้จากการลงขายผลงานจะแบ่งเป็น 2 กรณี ในการนำมาคำนวณส่วนแบ่งรายได้ ดังนี้
กรณีที่ 1 ลูกค้าซื้อเนื้อหาผ่านช่องทางเพชร(เครดิตของเว็บไซต์), โอนเงิน, QR PromptPay ทางผู้ลงผลงานจะได้รับรายได้โดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
ยกตัวอย่างเช่น
ยอดเงินที่ขายได้ 100 บาท (จะนำมาคำนวณส่วนแบ่งราย คือ 70 เปอร์เซ็นต์ )
ทางผู้ลงผลงานจะได้รายได้อยู่ที่ 100 -(100x0.3) = 70 บาท
ซึ่งส่วนแบ่ง 70 บาทนี้ ทางผู้ลงผลงานจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย3%และค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชี(ถ้ามี) โดยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนการถอนเงิน
ส่วนที่เหลือ 30 % เป็นเงิน 30 บาท จะเป็นค่าบริหารจัดการเว็บไซต์ (ในที่นี้คือ Sale and Promotion ,ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการช่องทางต่างๆ)
กรณีที่ 2 จะถูกนำมาหักค่าธรรมเนียมตามช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ ที่ลูกค้าใช้ซื้อผลงานนั้นไป โดยค่าธรรมเนียมแต่ละช่องทางจะมีการคิดค่าบริการดังนี้
1. Paypal คิดค่าธรรมเนียม 4.4% +12 ของรายได้ที่ขายได้
2. True wallet คิดค่าธรรมเนียม 4.5%
ยกตัวอย่างเช่น
ยอดเงินที่ได้ 100 บาทจาก True wallet (จะนำมาหักค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระเงินเป็นจำนวนเงิน 4.5 บาทก่อน)
รายได้หลังหักค่าธรรมเนียมคงเหลือ 100 - (100 x 4.5) = 95.5 บาท
นำยอดเงินคงเหลือ 95.5 บาท มาคำนวณส่วนแบ่งรายได้ 70 เปอร์เซ็นต์ 95.5 - (100 x 0.3) = 66.85
ทางสำนักพิมพ์จะได้รายได้อยู่ที่ 66.85 บาท
ส่วนที่เหลือ 30% เป็นเงิน 28.65 บาท จะเป็นค่าบริหารจัดการเว็บไซต์ของบริษัท (ในที่นี้คือ Sale and Promotion ,ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการช่องทางต่างๆ)
ประเภทที่ 4 : รายได้จากระบบให้กำลังใจนักเขียน ส่วนแบ่งรายได้ 90:10
ยกตัวอย่างเช่น
สยอดเงินที่ขายได้ 100 บาท (จะนำมาคำนวณส่วนแบ่งราย คือ 90 %)
ทางผู้ลงผลงานจะได้รายได้อยู่ที่ 100 -(100x0.1) = 90 บาท
ซึ่งส่วนแบ่ง 90 บาทนี้ ทางผู้ลงผลงานจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย3%และค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชี(ถ้ามี) โดยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนการถอนเงิน
ส่วนที่เหลือ10 % เป็นเงิน 10 บาท จะเป็นค่าบริหารจัดการเว็บไซต์ (ในที่นี้คือ Sale and Promotion ,ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการช่องทางต่างๆ)
หมายเหตุ : เงื่อนไขการชำระเงิน นักเขียนสามารถอ่านเพิ่มเติมที่เมนู " ส่วนแบ่ง-รายได้ นักเขียน" หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ hongsamutinfo@gmail.com ครับ
นักเขียนที่เริ่มต้นขายนิยายด้วย ‘เพชร’ จะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชี (อย่าลืมเซ็นต์รับรองสำเนามาด้วยนะครับ) เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน พร้อมแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารแนบไฟล์มาให้ทางระบบของHongsamut

กฎระเบียบในการจ่ายเงินถึงนักเขียน มีดังนี้

 • นักเขียนจะได้ส่วนแบ่งตามประเภทรายได้ที่ลงขายกับทางเว็บไซต์ (สามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู "ส่วนแบ่ง-รายได้นักเขียน")
 • นักเขียนสามารถสั่งโอนเงินเข้า บช ที่ผูกไว้กับเราได้ หากมียอดเงินสะสมขั้นต่ำ 500 บาท
 • หากบัญชีที่คุณผูกไว้กับเรา เป็นบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณ ครั้งละ 10 บาทต่อครั้ง แต่หากเป็นธนาคารอื่น ที่ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จะคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชี 30 บาทต่อครั้ง)
 • ยอดที่โอนจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ทุกครั้ง (เมื่อยอดขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป) โดยทางเราจะส่งใบหัก ณ ที่จ่ายไปตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนกับเราไว้ครับ

ขั้นตอนการถอนเงินออกจากบัญชีนักเขียน

 1. เข้าไปที่หน้า ‘เขียน’ ผ่านเมนูด้านบนเว็บไซต์
 2. กดปุ่ม 'ไปหน้าถอนเงิน' เพื่อเข้าสู่หน้าถอนเงิน
 3. กด 'ผูกบัญชีธนาคาร' เพื่อเพิ่มบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินเข้า
 4. กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน กด ‘ถัดไป’
 5. คลิก ‘อัปโหลดสำเนาบัตรประชาชน’ เพื่อแนบรูปถ่ายบัตรประชาชนของคุณ หรือ ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน (รองรับไฟล์ JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB) และกดปุ่ม ‘ยืนยัน’
 6. เมื่อกลับเข้าหน้า ‘ถอนเงิน’ จะเห็นบัญชีของคุณถูกผูกไว้เรียบร้อย โดยสถานะจะเป็น ‘กำลังตรวจสอบ’ จากนั้นทางระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคาร ซึ่งใช้เวลาทำการทำการไม่เกิน 7 วัน หากข้อมูลที่แจ้งไว้ถูกต้อง สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น ‘ตรวจสอบแล้ว’
 7. คลิกตรง ‘ที่อยู่’ เพื่อกรอกที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย เสร็จแล้วกด ‘ยืนยัน’
 8. หลังจากบัญชีของคุณมีสถานะเป็น ‘ตรวจสอบแล้ว’ และกรอกที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วด้วย ปุ่มที่เขียนว่า ‘ถอนเงิน’ จะกลายเป็นสีส้ม หมายถึงพร้อมให้ถอนเงินได้ หากคุณต้องการถอนให้กดปุ่ม ‘ถอนเงิน’ เพื่อขอให้ระบบดำเนินการโอนยอด
 9. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอนออก ตรวจสอบข้อมูลและกด ‘ยืนยัน’
 10. ประวัติการถอนเงินของคุณจะถูกแสดงในตาราง ‘รายการ’ ด้านล่าง ยอดเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีที่คุณผูกไว้ ตามวันและเวลาที่ทางเรากำหนด คือวันที่ 28 ของทุกเดือน
 11. จะมีการแจ้งการถอนเงิน และสถานะของรายการจะเปลี่ยนจาก ‘กำลังตรวจสอบ’ เป็น ‘สำเร็จ’
*** หลังจากได้รับอีเมลแล้ว เงินจะถูกโอนเข้าไปในบัญชีของนักเขียนไม่เกินวันที่ 28 ของทุกเดือนครับ หากยังไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาติดต่อทีมงานได้ที่ hongsamutinfo@gmail.com เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดครับ

วิธีการสมัครสมาชิก

 1. เมื่อคุณเปิดเข้าลิ้งค์เวบ  เว็บไซต์ Hongsamut จะเห็นไอคอนแสดง ‘การเข้าสู่ระบบ’ ตรงหน้าเว็บ
 2. ให้คุณคลิกเข้าสู่ระบบ แล้วจะพบว่ามีหน้า Pop Up เด้งขึ้นมา คุณสามารถเลือกวิธีการสมัครได้สองวิธีนะครับ หนึ่งคือสมัครสมาชิกโดยใช้ Facebook หรือสอง คือสมัครสมาชิกโดยการลงทะเบียนกับเวบ
 3. หลังจากคลิกสมัครสมาชิกแล้ว กรุณากรอกรายระเอียดดังต่อไปนี้
  • e-mail: จะต้องเป็น e-mail ที่ใช้งานอยู่จริงหรือ e-mail สำรองที่สามารถยืนยันได้ เพราะทาง เว็บไซต์ Hongsamut จะส่ง e-mail ยืนยันการสมัครสมาชิกไปให้ครับ
  • ชื่อที่ใช้ในเว็บ ตั้งตามใจชอบได้เลย
  • รหัสผ่านและการยืนยันรหัสผ่านจะต้องตรงกัน โดยคุณจะเลือกใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ตามแต่สะดวก
  • ในส่วนของการระบุวันเกิด คุณสามารถกรอกรายละเอียดลงไปได้ทันทีในรูปแบบ วัน/เดือน/ปีค.ศ. ( ตัวอย่างเช่น 25 มิถุนายน 1992)
  • หรือสามารถเลือกผ่านปฏิทินของเราก็ได้ ให้สังเกตที่มุมด้านขวาของช่องวันเกิด ซึ่งเราจะมีไอค่อนปฏิทินให้เลือก
  • เมื่อคุณคลิกไอคอนดังกล่าวจะมีปฎิทินโชว์ขึ้นมา คุณสามารถเลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อหาเดือนที่ต้องการ หรือคลิกที่เดือน (กรอบสีแดง) ก็จะทำให้สามารถเลือกวันเดือนปีเกิดได้ไวมากยิ่งขึ้น
 4. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วน ผู้สมัครจะต้องกดเลือกยอมรับเงื่อนไข โดยทาง เว็บไซต์ Hongsamut จะแปะเงื่อนไขไว้ให้อ่านที่นี่ครับ (https://www.hongsamut.com/site/guideline#guide3) ทางผู้สมัครสามรถคลิกเข้าไปอ่านได้
 5. หลังจากกดยอมรับเงื่อนไขของ เว็บไซต์ Hongsamut เรียบร้อยแล้ว คุณก็รอรับ E-mail ยืนยันการสมัครสมาชิกได้เลย แต่อย่าลืมนะครับว่าจะต้องยืนยันการเป็นสมาชิกใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่สมัครแล้ว

การยืนยันตัวตนเมื่อสมัครสมาชิก

 1. ขั้นตอนแรกก็ต้องไปยืนยันตัวตนก่อน ให้คุณ Login เข้าสู่ระบบ e-mail ที่ได้สมัครสมาชิกไว้กับเรานะครับ
 2. จดหมายแจ้งเตือนจากทีมงานHongsamutจะเข้ามาในกล่องขาเข้า ถ้าไม่มีอาจจะตกอยู่ในถังขยะก็เป็นได้
 3. ให้เปิด e-mail ที่ได้รับ (จะมีลักษณะดังภาพแนบ) จากนั้นก็กดยืนยันตัวตนเลยครับ
 4. เมื่อคลิกไปแล้วก็จะมีหน้าเพจใหม่เด้งขึ้น นั่นหมายความว่าการสมัครสมาชิกของคุณสำเร็จแล้ว คุณจะสามารถใช้งาน เว็บไซต์ Hongsamut ในรูปแบบของสมาชิกได้ทันที (สังเกตได้จากกรอบสีแดง ชื่อที่ขึ้นโชว์จะเป็นชื่อที่คุณสมัครไว้ในขั้นตอนของการสมัครสมาชิกครับ)

การแก้ไข/เพิ่มข้อมูลผู้ใช้

 1. คลิกตรงชื่อผู้ใช้ของคุณ (กรอบสีเขียว) จะมีแถบข้อมูลแสดงผล จากนั้นให้คลิกตรงข้อมูลผู้ใช้ (กรอบสีแดง) ครับ
 2. เมื่อคลิกข้อมูลผู้ใช้ เวบเพจจะนำคุณไปยังหน้าต่างใหม่ คุณจะสามารถกรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด, เพศและข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองได้ ทั้งยังสามารถเลือกใช้รูปโปรไฟล์อะไรก็ได้ด้วย
 3. การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ คุณสามารถเลือกใช้รูปโปรไฟล์ของตัวเองหรือรูปที่คุณชื่นชอบ โดยใช้เม้าส์คลิกที่กรอบสีแดงและเลือกรูปภาพที่คุณมีอยู่ในเครื่อง PC หรือในโทรศัพท์มือถือได้เลย
Hongsamutเชื่อว่างานเขียนของนักเขียนทุกท่านทรงคุณค่า นักเขียนต้องใช้ทั้งแรงกาย แรงใจและเวลา ในการหาข้อมูล การฝึกฝน รวมถึงความอดทนและทุนทรัพย์ เพื่อจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้กับผู้อ่านได้มีความสุข Hongsamutจึงขอเป็นสะพานในการสนับสนุนการซื้อ-ขายนิยายอย่างถูกลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเขียน โดยระบบของเราพยามทำให้การซื้อ-ขายยุติธรรมที่สุดกับทั้งสองฝ่าย โดยเราได้ตั้ง ‘ระบบการสนับสนุนผลงานนักเขียน’ ไว้ 4 รูปแบบดังนี้

รูปแบบที่ 1 : ไม่ติดไอคอนอะไรทั้งสิ้น = เปิดให้บุคคลทั่วไปอ่านฟรี

ในHongsamutจะมีหนังสือที่นักเขียนเปิดให้ผู้อ่านเข้าอ่านได้ฟรี เพื่อเป็นการทดลองอ่านหรือโฆษณาหนังสือเล่มนั้นๆ โดยที่ผู้อ่านไม่จำเป็นต้อง Login ก็สามารถเข้าอ่านได้ สุดแท้แต่ผู้เขียนว่าจะลงให้อ่านฟรีมากเท่าใด จะบางส่วน ครึ่งเล่มหรือทั้งเล่ม สิทธิ์ในการตัดสินใจก็เป็นของผู้เขียนครับ

รูปแบบที่ 2 : ติดหมูเงิน = เปิดให้สมาชิกHongsamutเท่านั้นที่อ่านฟรีได้

หากนักเขียนเลือกติด ‘หมูเงิน’ ในหนังสือ หรือเฉพาะบางตอนของหนังสือ หมายความว่านักเขียนต้องการสงวนไว้ให้เฉพาะสมาชิกได้อ่าน ทั้งนี้ทางHongsamutใช้ไอคอน ‘หมูเงิน’ ในการเข้าอ่านหนังสือเล่มนั้นๆ หมูเงินที่ว่านี้จะมีผลต่อการจัดอันดับ Top Ten ของนักเขียนในแต่ละหมวดหมู่อีกด้วยครับ
แล้ว ‘หมูเงิน’ มาจากไหน เรามาดูกันครับ
 • ได้รับเมื่อนักอ่านทำการล็อกอินเข้าใช้งานด้วยไอดีที่สมัครไว้ในห้องสมุด
 • ได้รับเมื่อนักอ่านซื้อแพ็คเก็จเพชร
 • ได้รับเมื่อเมื่อนักอ่านซื้อหนังสือ / จองหนังสือ / ซื้อe-book
 • ได้รับจากความประทับใจของนักเขียน เมื่อนักอ่านแสดงความคิดเห็นในผลงานรายตอนของนักเขียน หรือ e-book ของพวกเขา นักเขียนสามารถมอบหมูเงินตอบกลับได้ครับ
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ ระยะเวลาในการแจกหมูเงิน ตามแต่โปรโมชันของแต่ละพีเรียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รูปแบบที่ 3: ติดเพชร = เปิดให้ผู้สนับสนุนเท่านั้นที่อ่านได้

หากคุณชื่นชอบงานเขียนสักเล่ม สนับสนุนเขาเถอะครับ ในกรณีที่นักเขียนต้องการจะหารายได้ด้วยการเป็นนักเขียนมืออาชีพอย่างจริงจัง เขาอาจจะเลือกติด ‘เพชร’ ในหนังสือบางเล่ม หรือเนื้อหาบางตอน เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ของเขา การสนับสนุนนักเขียนด้วยเพชรเหล่านี้ บางทีอาจจะทำให้เขาสามารถลาออกจากงานประจำและมานั่งเขียนงานให้คุณๆได้อ่านเร็วขึ้นก็เป็นได้

ส่วนเรทราคา ‘เพชร’ ของHongsamutจะอยู่ที่ประมาณ 1 เม็ด = 1 บาท

รูปแบบที่ 4: เปิดกว้างให้ทั้ง สมาชิกHongsamutและผู้สนับสนุน... อ่านได้ทั้งคู่

บางครั้งนักเขียนอาจเลือกติดทั้ง ‘หมูเงินและเพชร’ ไปพร้อมๆกับเลยก็ได้ นั่นหมายความว่า เขายินดีที่จะให้สมาชิกอ่านฟรี และเปิดกว้างสำหรับผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนทางด้านการเงินไปด้วย ถ้าเจองานเขียนในรูปแบบนี้ ก็อย่าลืมคอมเม้นให้กำลังใจพวกเขาด้วยนะครับ
 1. เมื่อทำการ login เข้าระบบ ทำการกดที่สัญลักษณ์คน(กรอบสีแดง) เลือกเมนู + (กรอบสีเขียว) ที่อยู่ตรงข้างหลังจำนวนเพชร
 2. คลิกเลือก เลือกช่องทางการชำระเงิน เมื่อทำการเลือกช่องทางการชำระเงินแล้ว ระบบจะคำนวณราคาที่ต้องชำระเงิน+ค่าธรรมเนียมของตัวกลางที่เป็นช่องทางการชำระเงินตามช่องทางที่นักอ่านเลือกซื้อ นักอ่านสามารถเลือกกดแพ็คเก็จที่ต้องการได้เลย ดังรูป
 3. คลิกชำระเงินตามขั้นตอนได้เลยครับ
 4. หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วเพชรจะเข้าระบบทันทีโดยอัตโนมัติ ยกเว้นกรณีชำระเงินผ่านการโอนเงินที่ต้องรอApprove ก่อน ( หากยังไม่ได้รับเพรชภายใน 1 ชม.ไม่ว่าจะเลือกแพ็คเก็จไหนหรือช่องทางการชำระเงินใด สามารถทำการกดรีเฟรชที่หน้าเว็บหรือทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ เพจ Facebook : Hongsamutonline หรือ e-mail : hongsamutinfo@gmail.com )
 5. นักอ่านสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อและการใช้งานระบบได้ โดยเข้าไปที่เมนู “ข้อมูลการใช้” จากนั้นก็เลือกดูประวัติการสั่งซื้อเพรชและการใช้เพรชได้ตามรูป
*** ช่องทางการชำระเงินจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหลากหลายช่องทางมากขึ้น ดังนั้นนักอ่านจึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับความสะดวกในการซื้อเพชรนะครับ***
 1. เมื่อล็อคอินเข้าใช้งานและทำการกดเลือกแพคเกจเรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บจะแสดง QR Code และรายละเอียดของการสั่งซื้ออื่นๆเช่น ยอดเงิน เลขตะกร้า เป็นต้น ซึ่ง QR Code จะสามารถทำการสแกนได้เพียง 1 เท่านั้น ไม่สามารถใช้ซ้ำได้
 2. ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น สามารถทำการดาวน์โหลด QR เก็บไว้ในอุปกรณ์ที่ใช้งาน เมื่อเข้าแอปพลิเคชั่นของธนาคารแล้วทำการเลือกสแกน จะสามารถเลือก อัลบัมรูปภาพที่เก็บ QR ไว้และทำการสแกน

  *QR จะสามารถได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้ซ้ำได้

 3. เมื่อทำการสแกนเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบชื่อบัญชี บริษัท ตอนที่หนึ่ง จำกัด และยอดเงินให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน และจะได้รับสลิปการชำระเงิน

 4. 4. หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วเพชรจะเข้าระบบทันทีโดยอัตโนมัติ ( หากยังไม่ได้รับเพรชภายใน 1 ชม.ไม่ว่าจะเลือกแพ็คเก็จไหนหรือช่องทางการชำระเงินใด สามารถทำการกดรีเฟรชที่หน้าเว็บหรือทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
  เพจ Facebook : Hongsamutonline หรือ e-mail : hongsamutinfo@gmail.com
 1. เมื่อล็อคอินเข้าใช้งานและทำการกดเลือกแพคเกจเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “ชำระเงิน”

  • การชำระเงิน ‘ผ่านการโอนเงิน’ จะต้องรอการตรวจเช็คยอดเงินและ Approve ก่อนนะครับ โดยทางทีมงานจะใช้เวลาประมาณ 5- 15 นาที (เราจะตรวจเช็คยอดโอนได้ในช่วงเวลาทำการเท่านั้น) หรือไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากแจ้ง
  • คลิก “แจ้งโอนเงิน” หรือเปลี่ยนแปลงอีเมล เพื่อรับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ

  • เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมทำการแจ้งชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์พร้อมแนบสลิปการโอนเงินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คด้วยนะครับ ส่วนนี้สำคัญมาก หากคุณไม่แจ้ง เราจะส่งเพชรเข้าไอดีของคุณไม่ได้นะครับ

 2. หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วเพชรจะเข้าระบบทันทีโดยอัตโนมัติ ( หากยังไม่ได้รับเพรชภายใน 1 ชม.ไม่ว่าจะเลือกแพ็คเก็จไหนหรือช่องทางการชำระเงินใด สามารถทำการกดรีเฟรชที่หน้าเว็บหรือทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
  เพจ Facebook : Hongsamutonline หรือ e-mail : hongsamutinfo@gmail.com
 1. เมื่อล็อคอินเข้าใช้งานและทำการกดเลือกแพคเกจเรียบร้อยแล้ว

  • ถ้าเลือกชำระเงินด้วย Payapl คุณสามารถเลือกชำระเป็นบัตรเครดิตหรือใช้ Paypal Account ก็ได้ การเลือกชำระเงินวิธีนี้ เพรชจะโอนสู่ไอดีของคุณทันทีโดยไม่ต้องรอ

  • หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วเพชรจะเข้าระบบทันทีโดยอัตโนมัติ ( หากยังไม่ได้รับเพรชภายใน 1 ชม.ไม่ว่าจะเลือกแพ็คเก็จไหนหรือช่องทางการชำระเงินใด สามารถทำการกดรีเฟรชที่หน้าเว็บหรือทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
   เพจ Facebook : Hongsamutonline หรือ e-mail : hongsamutinfo@gmail.com
 1. เมื่อล็อคอินเข้าใช้งานและทำการกดเลือกแพคเกจเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “ชำระเงิน”

  • เมื่อกดเลือกช่องทางการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทำการเลือกแพคเกจที่ต้องการ และเลือกชำระเงิน

  • เมื่อทำการกดเลือกแพคเกจเรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บจะแสดงรายละเอียดของการสั่งซื้ออื่นๆ เช่น ยอดเงิน เลขตะกร้า สามารถระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ผูกกับ True Money Wallet ในช่องแล้วกดส่งข้อมูล

  • เมื่อกดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บจะแสดงดังรูป ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ ให้นำรหัสดังกล่าวมาระบุในช่องแล้วกดยืนยัน OTP

  • หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วเพชรจะเข้าระบบทันทีโดยอัตโนมัติ ( หากยังไม่ได้รับเพรชภายใน 1 ชม.ไม่ว่าจะเลือกแพ็คเก็จไหนหรือช่องทางการชำระเงินใด สามารถทำการกดรีเฟรชที่หน้าเว็บหรือทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
   เพจ Facebook : Hongsamutonline หรือ e-mail : hongsamutinfo@gmail.com
 1. ทำการ login เข้าระบบเรียบร้อยแล้วไปที่เมนู เติมเพชรเลือกช่องทาง ShopeePay และทำการเลือกแพ็คเก็จที่ต้องการ แล้วกด “ชำระเงิน”
 2. เมื่อกดเลือกชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บจะแสดง QR code สามารถใช้แอปพลิเคชั่น shopee หรือ shopeepay สแกนเพื่อชำระเงิน

 3. หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วเพชรจะเข้าระบบทันทีโดยอัตโนมัติ ( หากยังไม่ได้รับเพรชภายใน 1 ชม.ไม่ว่าจะเลือกแพ็คเก็จไหนหรือช่องทางการชำระเงินใด สามารถทำการกดรีเฟรชที่หน้าเว็บหรือทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
  เพจ Facebook : Hongsamutonline หรือ e-mail : hongsamutinfo@gmail.com
หลังจากซื้ออีบุ๊กหนังสือ ตอนใดตอนหนึ่ง หรือเช่า-ยืมไปแล้ว หนังสือเรื่องนั้นและตอนนั้นๆจะถูกเก็บไว้ใน ‘ชั้นหนังสือ’ ของผู้ซื้อเพื่อให้พร้อมเข้าอ่านได้ตลอดเวลา ผู้ซื้อสามารถเข้าไปอ่านผ่านเว็บไซต์และ application ของHongsamutได้ ไม่ว่านิยายเรื่องนั้นจะถูกลบออกจากหน้าเวบไปแล้วก็ตาม

คำเตือน

 • นักเขียนมีสิทธิในการอัปเดตและปรับเปลี่ยนเนื้อหาของนิยายที่ถูกซื้อนักอ่านไปแล้วได้ แต่จะต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบของเราก่อน
 • ผู้ซื้อไม่มีสิทธินำงานเขียนที่ซื้อไว้ไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
 • ผู้ซื้อไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี หลังจากทำการซื้อหนังสือตอนในตอนหนึ่ง อีบุ๊ค หรือเช่า-ยืม ไปแล้ว
 • สำหรับระบบเช่า-ยืม อีบุ๊ค นักเขียนจะตั้งราคาการอ่านเป็นจำนวนเพรช/วัน นักอ่านสามารถเช่า-ยืม กี่วันก็ได้ เมื่อครบกำหนดจะไม่สามารถเข้าอ่านได้อีก หากต้องการอ่านต่อสามารถเช่า-ยืมต่อได้ หรือทำการสั่งซื้อได้
Hongsamutตั้งใจออกแบบระบบซื้อ-ขาย , เช่า-ยืม ให้ใช้งานง่ายและยุติธรรมที่สุด แต่การตั้งราคาในเบื้องต้นเป็นสิทธิ์ของนักเขียน ซึ่งนักเขียนจะเป็นผู้ตั้งราคาได้เองโดยอิสระครับ

หลังจากซื้อ E-book ไปแล้ว E-bookนั้นๆจะถูกเก็บไว้ใน ‘ชั้นหนังสือ’ ของผู้ซื้อเพื่อให้พร้อมเข้าอ่านได้ตลอดเวลา ผู้ซื้อสามารถเข้าไปอ่านผ่านเว็บไซต์และ application ของHongsamutได้ตลอดไม่ว่า E-book เรื่องนั้นจะยังคงวางขาย หรือถูกลบออกจากหน้าเว็บไปแล้วก็ตาม

ในชั้นหนังสือ จะมีการแบ่งหมวดหมู่เป็น 2 หมวด

คือ Fiction ซึ่งเป็นชั้นหนังสือสำหรับนักอ่านที่สนใจซื้อนิยายแบบรายตอน และ E-book ซึ่งจะเป็นชั้นหนังสือสำหรับนักอ่านที่สนใจจะซื้อหนังสือนิยายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ครบเล่ม

คำเตือน

 • นักเขียนมีสิทธิในการอัปเดตและปรับเปลี่ยนเนื้อหาของนิยายที่ถูกนักอ่านซื้อไปแล้วได้ แต่จะต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบของHongsamutก่อนทุกครั้ง
 • ผู้ซื้อไม่มีสิทธินำงานเขียนที่ซื้อไว้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
 • หลังจากทำการซื้อ E-book ไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • ในการชำระค่าอีบุ๊คผ่านบัตรเครดิต จะถูกป้องกันด้วยระบบที่รองรับการชำระหนี้ตามกฏหมายตามมาตรฐานการชำระเงินแบบสากล เมื่อคุณเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่กรอกจะไม่มีการจัดเก็บไว้ในระบบของบริษัทฯ แต่เพื่อป้องกันการใช้บัตรของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรเพิ่มเติม หรือทำการยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงเหตุผลกับผู้ซื้อ
 • การลงผลงานหรือการตั้งราคาเป็นสิทธิ์ของนักเขียนโดยสมบูรณ์ ทางนักเขียนจะเป็นผู้ตั้งราคาเองอย่างอิสระ โดยทางเวบไซต์จะเป็นเพียงผู้ให้เช่าพื้นที่ซื้อขายผลงานเท่านั้น หากนักอ่านไม่สามารถเข้าอ่านหนังสือที่ตนซื้อ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ hongsamutinfo@gmail.com เจ้าหน้าที่จะทำการประสานงานไปทางนักเขียนเพื่อแก้ไขปรับปรุง โดยระยะเวลาการแก้ไขนั้น ขึ้นอยู่กับทางนักเขียนครับ
 • อีบุ๊คที่ถูกซื้อแล้วและแสดงผลอยู่บนชั้นหนังสือโดยสมบูรณ์ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดอ่านแล้วทุกกรณี
  • กรณีซื้ออีบุ๊คผิดเล่ม ต้องการขอคืนเงิน หรือเปลี่ยนเป็นเล่มอื่น สามารถขอคืนได้แต่ต้องแจ้งให้เร็วที่สุดหรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการสั่งซื้อสำเร็จ โดยอีบุ๊คนั้นต้องยังไม่ถูกเปิดอ่าน หากเปิดอ่านแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

การชำระเงินคืน

 • หากซื้อผ่านการโอนเงิน หรือเพรช คืนเงิน 100% หรือจะรับเป็นเพรชเข้าระบบเลยก็ได้เช่นกันครับ
  โดยการคืนนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นกรณีไปครับ
 1. ทำการ login ก่อนการใช้งาน
 2. ทำการเลือกซื้ออีบุ๊ค
  • ในกรณีใช้งานผ่านผ่านคอมพิวเตอร์ อีบุ๊คที่ทำการจำหน่ายจะอยู่ที่แถบเมนู อีบุ๊ค
  • ในกรณีใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น อีบุ๊คที่ทำการจำหน่ายจะอยู่ที่แถบเมนู E-book
   *ทางลัดหาอีบุ๊คที่ชื่นชอบ สามารถทำการพิมพ์ชื่อนิยายหรือชื่ออีบุ๊คที่ต้องการที่ค้นหา ตรงช่องค้นหาได้เลยครับ
 3. เมื่อเจออีบุ๊คเล่มที่ต้องการแล้ว สามารถทำการกดเข้าไปอ่านรายละเอียด ราคา บทนำหรือเล่มทดลองอ่าน(เล่มทดลองอ่านจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักเขียนครับ)
  • เมื่อทำการเลือกเล่ม ทดลองอ่านฟรี อีบุ๊คฉบับทดลองอ่าน จะถูกจัดเก็บอยู่ในชั้นหนังสือครับ ในหมวด E-book(กรอบสีแดง) หมวดนิยายรายตอนจะอยู่ใน FICTION (กรอบสีเขียว)
  • ในกรณีที่สนใจซื้ออีบุ๊คนิยายตัวเต็ม จะมี pop up แจ้งเตือน เพื่อทำการซื้อฉบับเต็ม
 4. เมื่อต้องการซื้ออีบุ๊ค สามารถทำการกดซื้อได้ที่หน้ารายละเอียด(กรอบสีแดง)
 5. ขั้นตอนการชำระเงิน
  • ในกรณีที่เลือกจ่ายเป็นเพชร ในระบบจะต้องมีจำนวนเพชรที่เพียงพอ หากไม่เยงพอสามารถทำการซื้อเพชรเพิ่มได้ครับ
  • ในกรณีที่เลือกจ่ายด้วยการโอนเงิน จะต้องดำเนินการแจ้งชำระเงิน ได้ที่หน้าสั่งซื้อกดเลือกปุ่ม แจ้งชำระเงิน (กรอบสีแดง) เมื่อทำการแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอแอดมินทำการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมงแล้วสามารถทำการดาวน์โหลดอีบุ๊คเล่มดังกล่าวได้ที่ ชั้นหนังสือ หมวดอีบุ๊ค
  • กรณีเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ผ่านระบบ Paypal จะต้องระบข้อมูลบนบัตรเครดิต/เดบิตให้ถูกต้อง หากทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊คเล่มดังกล่าวได้ที่ชั้นหนังสือ หมวด e-book
  • กรณีเลือกชำระด้วย In app purchase สามารถทำการระบุบัญชีที่ทำการผูกไว้ได้เลยครับ
   *ในกรณีที่ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีบุ๊ค สามารถทำการส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมลล์ hongsamutinfo@gmail.com ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบให้ครับ
 6. ขั้นตอนการซื้อ E-Book ด้วย QR Promtpay
  1. ทำการเลือกหนังสือ E-Book เรียบร้อยแล้ว เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย QR Promtpay (กรอบสีแดง) ระบบจะแจ้งยอดที่ต้องชำระที่ด้านล่าง ทำการกด ชำระเงิน
  2. เมื่อกดชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บจะแสดง QR Code และรายละเอียดของการสั่งซื้ออื่นๆเช่น ยอดเงิน เลขตะกร้า เป็นต้น ซึ่ง QR Code จะสามารถทำการสแกนได้เพียง 1 เท่านั้น ไม่สามารถใช้ซ้ำได้
   ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น สามารถทำการดาวน์โหลด QR เก็บไว้ในอุปกรณ์ที่ใช้งาน เมื่อเข้าแอปพลิเคชั่นของธนาคารแล้วทำการเลือกสแกน จะสามารถเลือก อัลบัมรูปภาพที่เก็บ QR ไว้และทำการสแกน
  3. เมื่อทำการสแกนเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบชื่อบัญชี บริษัท ตอนที่หนึ่ง จำกัด และยอดเงินให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน และจะได้รับสลิปการชำระเงิน
  4. เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หนังสือ E-Book จะเพิ่มเข้าที่เมนูชั้นหนังสือ หมวด E-Book สามารถทำการดาวน์โหลดอ่านผ่านแอปพลิเคชั่น Hongsamut ได้เลยนะครับ
  **( หากยังไม่ได้รับทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ เพจFacebook : Hongsamut หรือ e-mail : hongsamutinfo@gmail.com )
 7. เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการดาวน์โหลดอีบุ๊คได้ที่แอพพลิเคชั่น HONGSAMUT เมนูชั้นหนังสือ หมวด E-book
นักอ่านจะต้องทำการสมัครสมาชิกเว็บ Hongsamut ก่อนนะครับและอย่าลืมติดตั้งแอปพลิเคชั่น Hongsamut มีรองรับทั้งระบบAndroidและ IOS ทำการเติมเพชรให้เรียบร้อย พร้อมสำหรับการยืมหนังสือแล้วครับ
 1. ทำการเลือกเรื่องของ E-book เพื่อที่จะทำการเช่าอ่าน สังเกตง่ายๆ จะมีสัญลักษณ์ ยืม พร้อมระบุจำนวนเพชรที่จะต้องใช้
 2. เมื่อกดยืม เรียบร้อยแล้ว pop up ดังรูปแนบ สามารถเลือกจำนวนวันที่ต้องการยืมได้เอง โดยการกด Drop Down และกดชำระด้วยเพชร
 3. เมื่อทำการกดชำระด้วยเพชรเรียบร้อยแล้ว จะมีแจ้งเตือนมุมขวามือด้านบน หนังสือจะเพิ่มเข้าเมนูชั้นหนังสือ หมวด E-Book นะครับ
 4. สามารถดาวน์โหลดหนังสืออ่านผ่านแอปพลิเคชั่น Hongsamut เมนู ชั้นหนังสือ หมวด E-Book มีระยะเวลาแจ้งเตือน

นโยบายและขอบเขตความยินยอม ข้อมูลที่ Hongsamut เก็บรวบรวม ได้รับ และควบคุม

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่าน Hongsamut ที่ผู้ใช้งาน เข้าใช้งานได้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลสมาชิก การสร้างผลงานเขียนต่างๆ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
 2. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏอยู่บนหน้า Hongsamut ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่าน ทำความเข้าใจ และให้ความยินยอมต่อการที่ Hongsamut จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการใช้งานของ Hongsamut
 3. การใช้บริการ Hongsamut อาจมีลิงก์นำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น ในกรณีดังกล่าว หากเกิดปัญหาใดๆหลังจากการลิงก์ออกไปภายนอก Hongsamut. ซึ่งอยู่นอกขอบเขตที่ Hongsamut เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่แล้ว จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทาง Hongsamut ทุกกรณี
 4. ข้อมูลสมาชิก: เมื่อสมัครสมาชิกหรือใช้บริการ ทาง Hongsamut อาจขอข้อมูลบางประการจากผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลสมาชิกต่างๆ ได้เอง เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วัน/เดือน/ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาพถ่ายที่ผู้ใช้งานอาจทำการอัพโหลดเข้าวมาใน Hongsamut ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลสมาชิกของตนเองที่ผู้ใช้งานสร้างข้อมูลขึ้นมาและแบ่งปันให้บุคคลทั่วไปสามารถดูได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ รูปภาพหรือสถานที่ต่างๆ ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลนั้นๆ

  หากผู้ใช้งานตัดสินใจเข้าใช้บริการ Hongsamut โดยผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการ เฟสบุ๊ค หรืออีเมล เป็นต้น Hongsamut อาจได้รับข้อมูลประวัติหรือข้อมูลอื่นเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการรายดังกล่าวแสดงผลและกำหนดไว้

  1. ข้อมูลจากเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่: Hongsamut อาจมีการบันทึกข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของ Hongsamut ที่ ได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน รวมถึงไอพีแอดเดรส โดยการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่เว็บไซต์ Hongsamut หรือบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกด้วย
  2. Hongsamut อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
   • เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงบริการด้านต่างๆของ Hongsamut เพิ่มเติม
   • เพื่อนำเสนอนิยาย อีบุ๊ค หรือหนังสือที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน
   • เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับบริการผู้ใช้งาน หรือสำหรับ การสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ ใช้การได้
   • เพื่อสังเกตการณ์บนเครือข่ายและในฐานข้อมูลของ Hongsamut เมื่อเวลามีสิ่งไม่ปกติเกิดขึ้นในระบบ

การนำข้อมูลไปใช้ และการแบ่งปันข้อมูล

Hongsamut อาจแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ กับบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ภาคเอกชนหรือหน่วยงาน ภาครัฐผู้มีอำนาจ ในการช่วยเหลือด้านต่างๆ โดยบริษัทดังกล่าวจะประมวลผลและใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือ Hongsamut เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การควบคุมโดยผู้ใช้งานเอง

การเข้าถึง การแก้ไข และการลบข้อมูล: สำหรับผู้ใช้งานที่สร้างบัญชีผู้ใช้หรือสมัครสมาชิกไว้กับ Hongsamut นั้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้ไว้ได้เอง โดยผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้หรือแสดงไว้บน Hongsamut ให้ถูกต้อง

ความปลอดภัย

ข้อมูลที่ Hongsamut เก็บรวบรวมจะได้รับการปกป้องโดย ขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามสมควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ Hongsamut รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก จะได้รับมอบหมายให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Hongsamut เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงนโยบายการใช้งาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ Hongsamut อย่างเคร่งครัด และผู้ใช้งานตกลงจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หาก Hongsamut พบการล่วงละเมิดดังกล่าว Hongsamut สงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้ Hongsamut ของผู้ใช้งานผู้กระทำการล่วงละเมิดนั้น

กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือวิธีการอื่น Hongsamut ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราได้โดยการเข้าใช้งานบัญชีผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 • สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากคุณสงสัยว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขัดต่อวัตถุประสงค์ หรือการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ได้โดยการเข้าใช้งานบัญชีผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 • สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้
 • การร้องขอเพื่อลบข้อมูล สามารถทำรายการลบข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ profile ของท่านเอง เมื่อต้องการปิดบัญชีของท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทางเว็บไซต์เป็นผู้กำหนด ทางเว็บไซต์อาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยทางเว็บไซต์จะแจ้งไว้ให้เห็น ในเว็บไซต์ Hongsamut อย่างชัดเจน โดยการใช้งานหลังจากการปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยืนยันและยอมรับการแก้ไขปรับปรุงใดๆ ที่ที่ทางเว็บไซต์ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทางเว็บไซต์ได้ทำการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 เมษายน 2562
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถสอบถามได้ที่ hongsamutinfo@gmail.com

วัตถุประสงค์ Hongsamut

กฎข้อบังคับฉบับนี้มีไว้เพื่อบัญญัติข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ Hongsamut ของ บริษัท ตอนที่หนึ่ง จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)

แนะนำนิยามของ Hongsamut

 1. Hongsamut คือเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลาง จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเขียน นักอ่าน หรือผู้ที่มีผลงานวรรณกรรมได้นำเสนอผลงาน เช่น นิยาย บทความ หนังสือประเภทต่างๆ ในรูปแบบคอนเทนต์ออนไลน์ผ่านระบบปฏิบัติการ ในทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และ แท็บเล็ต เป็นต้น
 2. สมาชิก หมายถึง บุคคลทั่วไปที่สมัครใช้บริการ Hongsamut ของ บริษัท ผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายช่องทาง ซึ่งได้มีการตกลงปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้กับ บริษัท อย่างเคร่งครัด
 3. ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่สมาชิกได้ทำการกรอกผ่านช่องทางการสมัครต่างๆ เช่น ผ่านเว็บไซต์ Hongsamut ผ่าน ผู้ให้บริการอื่น อันได้แก่ Facebook หรือ อีเมล เป็นต้น ให้แก่ บริษัท เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับใช้บริการ Hongsamut เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อจริง นามสกุลจริง รูปถ่าย อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ บัญชีธนาคาร รวมทั้งข้อมูลที่ถูกสร้าง เช่น จำนวนเงินที่ใช้ซื้อเพรช ( Diamon ) ประวัติและรายละเอียดการใช้เพรช ( Diamon ) และนามปากกา เป็นต้น
 4. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีซี/แมคบุ๊ค เครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตที่มีฟังก์ชั่นบนระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มแบบเปิด เช่น Windows, Mac OS หรือ OS X, iPhone OS (iOS), Android OS และอื่นๆ เพื่อการใช้แอปพลิเคชัน และฟังช์ชั่นโทรคมนาคม
 5. เพรช ( Diamon ) หมายถึง สิ่งที่ถูกกำหนดเพื่อใช้สนับสนุนผลงานเขียน นิยาย และบทความใน Hongsamut หรือบริการต่างๆ ใน Hongsamut ซึ่งมีค่าบริการ โดยสมาชิกสามารถซื้อเพรชได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 6. บริการที่มีความสัมพันธ์ร่วม หมายถึง บริการที่มีการเชื่อมต่อระหว่างระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มอื่นๆกับระบบของ Hongsamut เช่น Facebook เพื่อให้ สมาชิกสามารถใช้บริการ Hongsamut ได้สะดวกขึ้น

การประกาศใช้และการแก้ไขกฎข้อบังคับ

 1. บริษัท ได้แสดงกฎข้อบังคับไว้ในเว็บไซต์ Hongsamut เพื่อให้ สมาชิก รับรู้และเข้าใจเนื้อความอย่างชัดเจน
 2. บริษัท สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม กฎข้อบังคับฉบับนี้ได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการประกาศใช้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หน้าแรกของ บริการ Hongsamut การแจ้งเตือน การแสดงช่องให้กดการยืนยัน เป็นต้น (กรณีที่เรื่องที่แก้ไขทำให้สมาชิกได้รับผลกระทบหรือเป็นเรื่องสำคัญ สมาชิกต้องกดการยืนยัน เพื่อรับทราบและยินยอมก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ จึงจะสามารถเข้าใช้บริการต่อได้)

  กรณีที่บริษัท ประกาศการแก้ไขข้อความตามกฎข้อบังคับข้อ 2 หากสมาชิกไม่แสดงความเห็นใดๆ กับการแก้ไขดังกล่าว ให้ถือว่า สมาชิกได้ยินยอมและยอมรับการแก้ไขข้อความในกฎข้อบังคับนั้นแล้ว แต่หากสมาชิกแสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข สมาชิกต้องแสดงความไม่เห็นด้วยดังกล่าวต่อบริษัทอย่างชัดแจ้ง และต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการแสดงความไม่เห็นด้วยนั้นๆ จึงจะถือว่าทางบริษัทรับทราบการแสดงความไม่เห็นด้วยดังกล่าว

  กรณีที่บริษัท ไม่สามารถใช้กฎข้อบังคับที่ได้แก้ไขกับ สมาชิก รายที่ไม่เห็นด้วย กรณีนี้ บริษัท สงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาการใช้บริการของ สมาชิก รายดังกล่าวได้

การใช้บริการ

การใช้บริการจะมีผลก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ทำการสมัครสมาชิก โดยทำการกรอกข้อมูลต่างๆ ที่ทาง Hongsamut กำหนด จากนั้น กดยืนยันเห็นด้วยและยอมรับในกฎข้อบังคับนี้ ซึ่งทางบริษัท จะพิจารณาให้อนุญาตการขอสมัครการใช้ บริการ Hongsamut ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท มีสิทธิที่จะไม่อนุญาตหรือยกเลิกการใช้บริการในกรณีดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครใช้บริการ ใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ทางบริษัทตรวจพบว่า ผู้สมัครใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำผิดหรือละเมิดข้อกฎหมายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้สมัครใช้บริการใช้วิธีที่ไม่ถูกต้อง หรือวิธีการอันไม่สุจริต เพื่อใช้บริการ Hongsamut อันก่อให้เกิดผลเสีย หรือมีผลกระทบกับบริษัท
 • ผู้สมัครใช้งาน เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ครบตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้สามารถใช้บริการได้ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • กรณีที่ ระบบปฏิบัติการของ Hongsamut ยังไม่สามารถรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางรุ่น เนื่องจากความบกพร่องทางเทคโนโลยี
 • กรณีที่ เกิดความบกพร่องในระบบการใช้หรือการบริหารจัดการของบริษัท
 • กรณีอื่นๆ ที่ทำให้การอนุญาตการขอใช้บริการไม่สามารถดำเนินไปได้

ในการให้บริการ Hongsamut แก่สมาชิก บริษัท รับรองว่าจะไม่กระทำผิดกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งปวง บริษัท จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การให้บริการ Hongsamut แก่สมาชิกผู้ใช้บริการ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยทางบริษัท ได้วางระบบความมั่นคงภายในที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รวมทั้งข้อมูลเครดิต) ของสมาชิกผู้ใช้บริการ เพื่อให้สมาชิก สามารถใช้ บริการได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและขอบข่ายหน้าที่ของบริษัท

e-book คือ สิ่งพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มาแทนสิ่งพิมพ์รูปแบบกระดาษ ทางHongsamutได้จัดทำ e-book เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับนักอ่านได้อ่านได้ง่ายขึ้น เข้าถึงหนังสือเล่มโปรดของคุคณได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างสะดวกสบาย และเพื่อให้นักเขียนได้เผยแพร่ผลงานโดยไม่ต้องจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มซึ่งมักจะมีค้าจ่ายค่อนข้างสูง

e-book ของเราสามารถอ่านผ่านแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ (รองรับ Windows 7-10) , Smart Phone/ Tablet (Responsive ตามหน้าจอการใช้งาน) หรือผ่าน Application ทั้ง IOS และ Android ชื่อ honsamut: โลกของนักเขียน-นักอ่าน โดยนักอ่านสามารถเลือกและติดตั้งได้ด้วยตนเอง

ระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่ทางHongsamutได้จัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้

iPad, iPhone, iPod touch (ดาวน์โหลดได้จาก App Store)
วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง
Android (ดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store)
วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง
Mac OS X 10.9 (Mavericks) ขึ้นไป (ดาวน์โหลดได้จาก Mac App Store)
วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง
Windows 10 (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
 1. ค้นหา Ebook มาขาย

  1. ทุกคนสามารถช่วยขาย Ebook ได้ (ต้อง Login เข้าระบบสมาชิกก่อน) แล้วไปที่เมนู “อีบุค”
  2. สามารถเลือก Ebook เพื่อช่วยขายได้ทุกเรื่อง โดยกดเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ
 2. สร้างลิงค์ และนำไปวางในที่ต่างๆ

  1. ในหน้ารายละเอียดของ Ebook กดที่ปุ่มสีดำ “ช่วยขาย”
  2. คัดลอกลิงค์นี้เพื่อและนำไปเพยแพร่ในแพลตฟอร์มอื่นๆ เมื่อมีผู้กดซื้อ E-book ผ่านลิ้งค์ดังกล่าว
   นักขายจะได้รับส่วนแบ่งการขายจากระบบ
   **สามารถนำลิงค์นี้ไปใส่ที่เว็บ https://www.shorturl.at/ เพื่อทำให้ลิงค์สั้นลง ดูเป็นระเบียบได้
 3. เงินส่วนแบ่ง

  1. ส่วนแบ่งรายได้จะคิดเป็น 5% ของราคา Ebook ที่ขายได้ โดยหักค่าธรรมเนียม
   พิเศษ!! เพิ่มส่วนแบ่งรายได้อีก 5% รวมเป็น 10% ในช่วงของการเปิดใช้ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 4. การดูยอดขาย

  สามารถเข้าดูยอดขาย และรายการ Ebook ที่ช่วยขายได้โดยผ่านทาง 3 ช่องทาง
  1. ปุ่มจัดกาการขายใน Popup
  2. เข้าจากทางหน้าเว็บไซต์ ไอคอนรูปโทรโข่ง
  3. ที่เมนูของผู้ใช้ ตรงเมนู
 5. หน้าจัดการการขาย

  ผู้ขายสามารถดูรายละเอียดการขายต่างๆ ได้ที่หน้านี้
  • เป็นยอดขายที่ทำได้ใน 1 วัน
  • เป็นยอดเงินสะสมจากการขายทั้งหมด
  • ผูกบัญชีเพื่อรับเงินจากการขาย
  • รายชื่อ Ebook ที่ทางผู้ขายได้สร้างลิงค์เอาไว้แล้ว