จุดโคมรอท่านนับพันปี(楼边人似玉)
ซาบซึ้งตรึงใจ
จุดโคมรอท่านนับพันปี(楼边人似玉)
ซาบซึ้งตรึงใจ
โปรเจคพิเศษ by Hongsamut Author: bai lu wei shuang Translator: Hongsamut Editor: Hongsamut
ผู้คนต่างพากันนินทาเกี่ยวกับเถ้าแก่เนี้ยของโรงเตี๊ยมจ่างเติง นางเป็นคนแปลก ทั้งน่ารังเกียจ หน้าเงิน หน้าเลือด หว่านเสน่ห์เก่งยิ่งกว่าหญิงคณิกา แต่ที่แปลกกลับไม่ใช่เรื่องนั้น เถ้าแก่เนี้ยของโรงเตี๊ยมจ่างเติงทุกรุ่น ทุกคน จะทำในสิ่งเดียวกันต่อเนื่องยาวนานมานับพันปี นั่นก็คือจุดโคมแดงหน้าประตูโรงเตี๊ยม ทรุดกายลงตรงตีนบันใด และนั่งรอ... รอเพื่อให้คนคนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วเอ่ยถามว่า “เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า?” อย่างนี้ทุกชาติไป
  • 206 ตอน
  • 21K
  • 5.00 จาก 2
นิยายโดย
  • 9,474 คนติดตาม
บทนำ

จุดโคมรอท่านนับพันปี
จากเรื่อง: 楼边人似玉

Author: Bai Lu Wei Shuang
Chinese edition copyright 2019 by NetEase (HangZhou) Networks Co., Ltd.
Cover Picture Wu Mo, Jun Ling
Thai edition copyright Hongsamut.com Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED

--------

ผู้คนต่างพากันนินทาเกี่ยวกับเถ้าแก่เนี้ยของโรงเตี๊ยมจ่างเติง

นางเป็นคนแปลก

ทั้งน่ารังเกียจ หน้าเงิน หน้าเลือด หว่านเสน่ห์เก่งยิ่งกว่าหญิงคณิกา

แต่ที่แปลกกลับไม่ใช่เรื่องนั้น

เถ้าแก่เนี้ยของโรงเตี๊ยมจ่างเติงทุกรุ่น ทุกคน จะทำในสิ่งเดียวกันต่อเนื่องยาวนานมานับพันปี

นั่นก็คือจุดโคมแดงหน้าประตูโรงเตี๊ยม ทรุดกายลงตรงตีนบันใด

และนั่งรอ...

รอเพื่อให้คนคนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วเอ่ยถามว่า “เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า?”

อย่างนี้ทุกชาติไป


เรื่องนี้มีเวอร์ชั่น E-book
นิยายเรื่องอื่นของโปรเจคพิเศษ by Hongsamut