คนล่าผี...ตอน...ลาด้วยเลือด
เทพผีความเชื่อ
คนล่าผี...ตอน...ลาด้วยเลือด
เทพผีความเชื่อ
แม้แต่พระสงฆ์องคเจ้ามันยังไม่เว้น...มันเป็นใครนั่นหรือ.....
  • 2 ตอน
  • 1,166
นิยายโดย
  • 4 คนติดตาม
บทนำ

พระหนุ่มกระวนกระวายตลอดทั้งวัน ไม่อาจอยู่ในกุฏิต่อไปได้ ในที่สุดก็เดินออกไปหามัน...