[มี E-Book] หนีรัก...มาพักหัวใจ
Romance Lover
[มี E-Book] หนีรัก...มาพักหัวใจ
Romance Lover
เมื่อมารดาของ 'วรรณฤดี' ให้เธอไปแต่งงานกับเจ้าของบ้านที่เธออาศัยเขาอยู่ในตอนนี้ เพียงเพราะครวบครัวของเป็นหนี้เขาอยู่หลายล้าน หญิงสาวจะทำอย่างไร เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการเธอมากขนาดไหน
  • 11 ตอน
  • 87
บทนำ

©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 (ฉบับเพิ่มเติม)

ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเสียง การคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบ สแกนเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือ หรือนำสำนวนส่วนใดของข้อความในนิยายไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่หรือเพื่ออ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้สูงสุด

ปอลิง . ตั้งแต่ตอนที่ 5 ขึ้นไป ไรต์ขออนุญาตติดเหรียญนะคะ ❤❤

-- คำโปรย --

เมื่อมารดาของ 'วรรณฤดี' ให้เธอไปแต่งงานกับเจ้าของบ้าน

ที่เธออาศัยเขาอยู่ในตอนนี้ เพียงเพราะครวบครัวของเป็นหนี้เขาอยู่หลายล้าน

หญิงสาวจะทำอย่างไร เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการเธอมากขนาดไหน

นิยายเรื่องอื่นของ ~{NomNao}~,กรรภิรมย์,พัทธวรรณ,ฐายิกา