[มี E-Book] จำนนรักที่ถูกลืม (ซีรีส์ หม้าย(ไม่)ร้างรัก)
Romance Lover
[มี E-Book] จำนนรักที่ถูกลืม (ซีรีส์ หม้าย(ไม่)ร้างรัก)
Romance Lover
คำว่า 'ผู้หญิงใจแตก' มันดันออกมาจากปากของบุรากรเมื่อในอดีต แต่ปัจจุบันพวกเขาทั้งสองเป็นสามีภรรยา พร้อมกับเด็กน้อยที่ชื่อว่าน้องทราย เป็นลูกติดภรรยาของบุรากร จึงทำให้อนัญญาเป็นแม่เลี้ยงจำเป็น
  • 12 ตอน
  • 73
บทนำ

©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 (ฉบับเพิ่มเติม)

ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเสียง การคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ หนังสือเช่า หรือลอกเลียนแบบ สแกนเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือ หรือนำสำนวนส่วนใดของข้อความในนิยายไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่หรือเพื่ออ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้สูงสุด

ปอลิง . ตั้งแต่ตอนที่ 5 ขึ้นไป ไรต์ขออนุญาตติดเหรียญนะคะ ❤❤

++ คำโปรย ++

คำว่า 'ผู้หญิงใจแตก' มันดันออกมาจากปากของบุรากรเมื่อในอดีต แต่ปัจจุบันพวกเขาทั้งสองเป็นสามีภรรยา พร้อมกับเด็กน้อยที่ชื่อว่าน้องทราย เป็นลูกติดภรรยาของบุรากร จึงทำให้อนัญญาเป็นแม่เลี้ยงจำเป็นโดยไม่ได้ตั้งใจ


ซีรีส์ หม้าย (ไม่) ร้างรัก

1. จำนนรักเมียฝึกหัด by พิมพ์พิชญ์

2. จำนนรักเจ้าสาวชั่วคืน by นารี

3. จำนนรักเจ้าบ่าวจำเป็น by พรจากฟ้า

4. จำนนรักที่ถูกลืม by พัทธวรรณนิยายเรื่องอื่นของ ~{NomNao}~,กรรภิรมย์,พัทธวรรณ,ฐายิกา