- จบ- เสน่ห์คำหวาน (omegaverse)-ตอนที่ 1 เสน่ห์คำหวาน

โดย  อติญา / เก-ลิน / ติญญ์ / ผู้ซึ่งเข้ามาแทน
เขียนรีวิว
เขียนรีวิวและให้คะแนน