[จบ] ฉันก็แค่อยากอยู่เงียบ ๆ -บทที่ 28 นักบวชระดับต่ำที่ไม่ได้เรียนรู้เวทมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด

โดย  Enjoybook