[จบ] ฉันก็แค่อยากอยู่เงียบ ๆ -บทที่ 36 เพชฌฆาตเหินฟ้า 

โดย  Enjoybook