[จบ] ฉันก็แค่อยากอยู่เงียบ ๆ -บทที่ 42 ปืนศักดิ์สิทธิ์

โดย  Enjoybook