[จบ] ฉันก็แค่อยากอยู่เงียบ ๆ -บทที่ 40 กำลังจะเข้าไปในภูเขา

โดย  Enjoybook