(*PWP*)ยมบาลเจ้าขา ลงทัณฑ์ข้าเถิด
วรรณกรรมผู้ใหญ่
(*PWP*)ยมบาลเจ้าขา ลงทัณฑ์ข้าเถิด
วรรณกรรมผู้ใหญ่
BunMeeBooks
(PWP*) ร่านกากี ราคีหมอง ต้องสาปรัก
  • 25 ตอน
  • 2,944
  • 5.00 จาก 2
นิยายโดย
  • 183 คนติดตาม
บทนำ

แม้นถูกคำสาปให้เป็นสตรีแสนร่าน

แต่ดวงวิญญาณมอบแด่ท้าวยมบาล

แม้นจักร่านก็แค่กายที่ร้าวราน

กมลมาลย์รักมั่นเจ้าอเวจีนานชั่วกัลป์

---------------------------------------------------------------------------------------------

"เจ้าเกิดในโลกมนุษย์โยนีเจ้าคงมิแห้งเลยสินะ"

"ท่านอยู่ใต้บาบาลไร้สตรีข้างกายนานเช่นนี้ เสาหลักท่านก็คงอับเฉาน่าดูสิท่า"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เป็นกำลังใจให้ไรท์ โดยการกด ไลค์ หัวใจ ให้ด้วยนะคะ

ป.ล. อย่าลืมเก็บเข้าชั้นเพื่ออ่านฟรีกันนร้า

แม้นถูกคำสาปให้เป็นสตรีแสนร่าน

แต่ดวงวิญญาณมอบแด่ท้าวยมบาล

แม้นจักร่านก็แค่กายที่ร้าวราน

กมลมาลย์รักมั่นเจ้าอเวจีนานชั่วกัลป์

---------------------------------------------------------------------------------------------

"เจ้าเกิดในโลกมนุษย์โยนีเจ้าคงมิแห้งเลยสินะ"

"ท่านอยู่ใต้บาบาลไร้สตรีข้างกายนานเช่นนี้ เสาหลักท่านก็คงอับเฉาน่าดูสิท่า"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เป็นกำลังใจให้ไรท์ โดยการกด ไลค์ หัวใจ ให้ด้วยนะคะ

ป.ล. อย่าลืมเก็บเข้าชั้นเพื่ออ่านฟรีกันนร้า

นิยายเรื่องอื่นของBunMeeBooks