(นิยายแปล) เทพเจ้าล่าสังหาร-บทที่ 12  วิชาเร้นลับในแหวนสายโลหิต

โดย  จาตุรนต์ ตาแว่นฟ้า โพธิ์ศรี

(นิยายแปล) เทพเจ้าล่าสังหาร

บทที่ 12  วิชาเร้นลับในแหวนสายโลหิต

เขียนรีวิว
เขียนรีวิวและให้คะแนน