(นิยายแปล) เทพเจ้าล่าสังหาร-บทที่ 23 สมาคมทหารรับจ้างที่น่ารังเกียจ !

โดย  จาตุรนต์ ตาแว่นฟ้า โพธิ์ศรี

(นิยายแปล) เทพเจ้าล่าสังหาร

บทที่ 23 สมาคมทหารรับจ้างที่น่ารังเกียจ !

เขียนรีวิว
เขียนรีวิวและให้คะแนน