(นิยายแปล) เทพเจ้าล่าสังหาร-บที่ 85 ปรมจารย์ต่อกต๋อย

โดย  จาตุรนต์ ตาแว่นฟ้า โพธิ์ศรี
เขียนรีวิว
เขียนรีวิวและให้คะแนน