(นิยายแปล) เทพเจ้าล่าสังหาร-บทที่ 36 ตูม !

โดย  จาตุรนต์ ตาแว่นฟ้า โพธิ์ศรี
เขียนรีวิว
เขียนรีวิวและให้คะแนน