(นิยายแปล) เทพเจ้าล่าสังหาร-บทที่ 127 หลุมฝังศพ

โดย  จาตุรนต์ ตาแว่นฟ้า โพธิ์ศรี
เขียนรีวิว
เขียนรีวิวและให้คะแนน