(นิยายแปล) เทพเจ้าล่าสังหาร-บทที่ 124 ที่นี่ เรือลำนี้ เจ้าเป็นผู้หญิงของข้า !

โดย  จาตุรนต์ ตาแว่นฟ้า โพธิ์ศรี
เขียนรีวิว
เขียนรีวิวและให้คะแนน