(นิยายแปล) เทพเจ้าล่าสังหาร-บทที่ 141 ผนึกที่ภูเขาน้ำแข็ง

โดย  จาตุรนต์ ตาแว่นฟ้า โพธิ์ศรี
เขียนรีวิว
เขียนรีวิวและให้คะแนน