(นิยายแปล) เทพเจ้าล่าสังหาร-บทที่ 180 ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของข้า

โดย  จาตุรนต์ ตาแว่นฟ้า โพธิ์ศรี
เขียนรีวิว
เขียนรีวิวและให้คะแนน